Voorbereidingen uitgifte DAB+ voor lokale omroepen gestart

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met de voorbereidingen voor de uitgifte van DAB+-capaciteit voor lokale omroepen. Dit schrijft Staatssecretaris Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Hierdoor kunnen zowel publieke als commerciële lokale omroepen op korte termijn weer uitzenden op DAB+.

Voorbereidingen uitgifte DAB+ voor lokale omroepen gestart De uitgifte van lokale vergunningen wordt mogelijk doordat er een akkoord is over de herindeling van de verschillende DAB+-netten in Nederland, die uiterlijk in september 2022 moet zijn afgerond. Hiervoor moeten nog de nodige frequenties internationaal gecoördineerd worden.

Tijdelijke vergunningen
Vooruitlopend op de herindeling heeft Staatssecretaris Keijzer laten weten dat de voorbereidingen voor de uitgifte van lokale DAB+-frequenties gestart zijn. Het gaat hierbij vooralsnog om tijdelijke vergunningen.

Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat lokale partijen, zowel commerciële als publieke, op korte termijn ook gebruik kunnen gaan maken van DAB+,” aldus Keijzer. Hierdoor hoeven zij niet te wachten op de uitkomsten van de internationale onderhandelingen.

Het uitgeven van laag 6 (of gedeeltes daarvan) vooruitlopend op de definitieve resultaten van de internationale frequentiecoördinatie heeft wel als consequentie dat het onzeker is of hetgeen nu aan frequentierechten wordt uitgegeven, overeenstemt met het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen,” voegt de Staatssecretaris toe.

Mogelijk moet er in een later stadium van frequenties worden gewisseld. Partijen zijn daarvan op de hoogte en hebben aangegeven dat zij dit accepteren.

Pilot in 2017 en 2018
In 2017 en 2018 voerden tientallen lokale partijen in ons land tests uit met laagvermogen DAB+-uitzendingen, waarbij veel ervaring is opgedaan met het opzetten van dergelijke netten. Het verzoek om lokale omroepen op DAB+ te laten uitzenden totdat de Taskforce DAB+ haar onderzoek naar de herindeling had afgerond werd toen echter afgewezen.

Het gevolg is dat diverse lokale omroepen een investering heeft gedaan voor zendapparatuur voor digitale etherradio waar ze (momenteel) geen gebruik meer van kunnen maken

Nu wordt de uitgifte van lokale DAB+-frequenties opnieuw opgestart. Binnenkort wordt hierover meer bekendgemaakt. Waarschijnlijk kunnen nog deze zomer de eerste zenders aan gaan. [Radiowereld.NL]