Zoek
Sluit dit zoekvak.

Coördinatie lokale DAB+-frequenties in volle gang

De coördinatie van DAB+-frequenties voor lokale en streekomroepen in Nederland is in volle gang. Dit blijkt uit een presentatie van Agentschap Telecom van vorige maand. Het is de bedoeling dat er in eerste instantie tijdelijke vergunningen tot en met 31 augustus 2022 worden uitgegeven.

Coördinatie lokale DAB+-frequenties in volle gang Begin april liet Staatssecretaris Keijzer van Economische zaken en Klimaat al weten dat de voorbereidingen voor de uitgifte van DAB+-capaciteit voor lokale omroepen is gestart.

Dit is mogelijk doordat er een akkoord is over de herindeling van de verschillende DAB+-netten in ons land.

Tijdelijke vergunningen
Omdat de herindeling van de netten gefaseerd wordt doorgevoerd, is besloten om tijdelijke vergunningen voor lokale omroepen te gaan uitgeven. Hierdoor kunnen zij al ruim voor 2022, als de gehele herindeling van DAB+ moet zijn afgerond, uitzenden via digitale etherradio.

Het is de bedoeling dat er circa 77 lokale DAB+-netten komen, die tezamen landelijke dekking hebben. Hierbij wordt zoveel mogelijk de indeling voor streekomroepen van de NLPO aangehouden. Op de meeste netten zullen daarom meerdere lokale publieke omroepen gaan uitzenden. Ook mogen lokale commerciële omroepen gaan uitzenden via deze netten.

Samenwerken
Waarschijnlijk wordt er gekozen om de exploitatie van de DAB+-netten op dezelfde manier te regelen als bij de regionale omroepen en de landelijke commerciële omroepen. Dat wil zeggen dat de gebruikers van een multiplex gezamenlijk eigenaar worden. Op deze manier wordt voorkomen dat de ene omroep de andere omroep (zowel publiek als commercieel) niet toelaat op het lokale DAB+-net.

Lokale omroepen moeten op het gebied van DAB+ dus gaan samenwerken, wat voor een aantal omroepen een flinke uitdaging gaat worden. Om dit te bespoedigen komt er in eerste instantie een lichte ingebruiknameverplichting.

Puzzel
Een deel van de benodigde capaciteit op DAB+ voor lokale omroepen is al beschikbaar, omdat deze al aan Nederland is toegewezen. Voor de overige capaciteit moet onderhandeld worden met buurlanden Duitsland, België en Engeland. Deze coördinatie is inmiddels opgestart.

In de Randstad wordt het plannen van de frequenties nog een flinke puzzel. DAB+-kanalen worden op lokaal niveau namelijk op meerdere plaatsen in ons land ingezet. Belangrijk is daarbij dat de herhaalafstand niet te klein wordt, waardoor lokale DAB+-netten op elkaar gaan storen.

Stappenplan
Voordat de tijdelijke vergunningen voor DAB+ uitgegeven gaan worden moet er een uitgeefbeleid worden opgesteld. Daarnaast moet de regeling voor laagvermogen DAB+ publiekelijk worden geconsulteerd. Na beoordeling en eventuele verwerking van de reacties op de consultatie kan het behield worden gepubliceerd in de Staatscourant en kunnen vergunningen worden uitgegeven.

De vergunningen zullen tot uiterlijk 31 augustus 2022 geldig zijn, de dag dat ook alle commerciële FM-frequenties en overige DAB+ vergunningen aflopen. Na 2022 volgt een nieuwe uitgifte en worden mogelijk de uitgangspunten gewijzigd. Radiostations die gebruik willen maken van een tijdelijke vergunning dienen nog wel rekening te houden met eventuele frequentiewisselingen. [Radiowereld.NL]
Foto’s: Radio.NL