Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraagprocedure lokale DAB+-capaciteit van start gegaan

Lokale publieke en commerciële radiostations kunnen sinds dinsdag een aanvraag indienen bij Agentschap Telecom (AT) voor lokale DAB+-capaciteit. Het betreft tijdelijke vergunningen die geldig zijn tot en met 31 augustus 2022.

Aanvraagprocedure lokale DAB+-capaciteit van start gegaanVerdeelregels
Er komen voor deze tijdelijke verdeling 22 multiplexen. Elke multiplex wordt in eerste instantie opgedeeld in 12 delen, zes voor lokale publieke stations en zes voor commerciële partijen.

Deze strikte indeling blijft tot 11 september 2020 van kracht om een evenwichtige verdeling tussen lokale publieke en commerciële omroepen te vormen.

Mocht er na deze zes maanden nog capaciteit over zijn op een DAB+-net, dan kan deze door zowel publieke als commerciële partijen aangevraagd worden.

Lage instap
Uitgezonden moet worden met een minimale bandbreedte van 48 kbps. Bij de hoogste protectielevel (1A) geeft dit ruimte voor maximaal 12 stations. Gekozen is voor deze hoge protectielevel om de kosten zo laag mogelijk te houden. Radiostations op een multiplex mogen kiezen voor meer bandbreedte en een lager protectielevel, maar dat zorgt voor hogere kosten voor het netwerk.

Toezichtskosten
Ook moeten radiostations er rekening mee houden dat er nog toezichtskosten betaald moeten worden voor hun DAB+-vergunning. Per vergunning (radiostation) wordt een bedrag van 633 euro in rekening gebracht. Daarnaast worden er ook kosten per zendlocatie en per uitgezonde kW vermogen in rekening gebracht. Deze laatste twee kosten kunnen gedeeld worden over alle radiostations die via dit DAB+-netwerk uitzenden.

Uitgifte op volgorde van binnenkomst
Uitgifte geschiedt, net als bij LPAM, op volgorde van binnenkomst van een complete aanvraag. Dit geldt zowel voor de commerciële stations als de publieke stations, maar zal alleen effect hebben als er meer dan zes aanvragen van publiek of commercieel zijn.

Bovendien kan een partij in de eerste vier weken maar één vergunning krijgen per DAB+-net. Dit om alle partijen in een regio evenveel kans te geven om capaciteit te verwerven. Vanaf 7 april kunnen partijen een nieuwe aanvraag voor aanvullende capaciteit doen.

Voor publieke radiostations geldt overigens dat ze enkel een aanvraag kunnen doen voor DAB+-netten (allotments) waarin deze omroep voor tenminste één gemeente een aanwijzing van het Commissariaat voor de Media heeft.

Alle informatie over de tijdelijke verdeling van lokale DAB+-capaciteit is te vinden op de website van AT. [Radiowereld.NL]