Search
Close this search box.

Aanvraagprocedure nieuwe landelijke DAB+-netwerk gestart

Agentschap Telecom is dinsdag gestart met de verdeling van 12 vergunningen op een nieuw landelijk DAB+-net (laag 7). Naar verwachting vindt deze verdeling plaats door middel van een veiling. Aanvragen moeten uiterlijk 15 februari zijn ingediend.

Aanvraagprocedure nieuwe landelijke DAB+-netwerk gestart Het nieuwe netwerk maakt deel uit van de grootschalige herverdeling van de DAB+-netwerken in Nederland die de komende jaren gaat plaatsvinden.

Al jaren zijn er plannen om een extra DAB+-netwerk beschikbaar te stellen aan commerciële radio, maar aanvankelijk was het de bedoeling dat dit netwerk op verschillende kanalen door het land zou uitzenden. Dit tot ongenoegen van de radiosector.

Door de herindeling van de verschillende netwerken, waarvoor de Taskforce DAB+ in april vorig jaar haar eindrapport opleverde, is er nu een nieuwe laag gecreëerd waardoor dit landelijke DAB+-netwerk vrijwel overal in Nederland op het zelfde kanaal uit kan zenden. Dit wordt kanaal 9C. Alleen in Limburg-Zuid wordt mogelijk tijdelijk een ander kanaal (5A, 7B of 8C) ingezet, omdat de coördinatie voor 9C hier nog niet is afgerond.

12 Vergunningen geveild
In totaal worden er 12 vergunningen geveild. Hierdoor zijn in principe 12 radiostations met een bandbreedte van 96 kbps mogelijk. De vergunningen zijn 12 jaar geldig. Om te voorkomen dat één partij alle beschikbare capaciteit koopt, mag een partij voor dit netwerk maximaal vier vergunningen kopen.

50.000 euro
De veiling vindt plaats middels een zogenaamde discrete klokveiling met exitbiedingen. Daarnaast moet iedere deelnemer een waarborgsom van 50.000 euro storten. Allereerst is deze bedoeld om niet-serieuze bieders te weren die bijvoorbeeld enkel geïnteresseerd zijn om deel te nemen uit speculatie-overwegingen of om de prijs op te drijven. Ten tweede dient een reserveprijs om bij te dragen aan een sneller verloop van de veiling.

Het startbedrag van de veiling bedraagt eveneens 50.000 euro. Geveild wordt als er meer dan 12 aanvragen binnenkomen. Mochten er 12 of minder aanvragen gedaan worden, dan krijgende ze partijen de aangevraagde vergunningen. Maar verwacht wordt dat er meer dan 12 aanvragen binnen gaan komen en dat er geveild gaat worden. Deze vindt dan in de zomer van 2021 plaats.

Samenwerking
Partijen die uiteindelijk één of meerdere vergunningen krijgen, moeten binnen 12 weken een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de uitrol van het netwerk.

Door partijen een samenwerkingsovereenkomst te laten sluiten, wordt dezelfde methode gehanteerd als nu al het geval is bij de landelijke commerciële radiostations op kanaal 11C.

Daarnaast dient het netwerk binnen negen maanden na vergunningverlening in de lucht te zijn, waarmee de start voor 2022 gepland is.

Ingebruikname
Na één jaar dient het netwerk minimaal 65% outdoor en 55% indoordekking te hebben. Na drie jaar moet dit verhoogd zijn tot 85% outdoor en 65% indoor, terwijl een jaar later 90% outdoor en 75% indoor dekking moet zijn gerealiseerd. [Radiowereld.NL]