Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vlaanderen: Lokale radio via DAB+ stap dichterbij

De komst van lokale radio op DAB+ in Vlaanderen is een stapje dichterbij. Minister Dalle van Media laat momenteel onderzoeken of kanaal 10 ingezet kan worden voor digitale etherradio. Dit vertelde hij afgelopen donderdag tijdens een digitale commissievergadering van het Vlaamse parlement.

Vlaanderen: Lokale radio via DAB+ stap dichterbij Kanaal 10 was tot voor kort toegewezen aan zenderexploitant Norkring. Maar vorige maand werd de vergunning ingetrokken door de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM). Norkring zou zich niet aan de voorschriften van de vergunning hebben gehouden.

10 Jaar lang braak
Het kanaal werd al in 2009 toegewezen aan Norkring voor digitale televisie (DVB-T). Het project kwam echter nauwelijks van de grond. In plaats van een netwerk van 30 zenders aan te zetten om vrijwel heel Vlaanderen en Brussel te dekken, maar bijna 10 jaar lang gebeurde er niets met het kanaal.

Nadat concurrent Broadcast partners bij de VRM aan de bel had getrokken, deelde de mediaregulator een waarschuwing uit. Daarop ging alleen de zender Sint-Pieters-Leeuw bij Brussel met zeer laag vermogen en een gering aanbod aan.

Opnieuw deelde de VRM een waarschuwing uit en gaf Norkring tot en met juli 2020 de tijd om aan te tonen dat het nog steeds een ‘business case’ had voor het netwerk. Dat bleek er onvoldoende te zijn en dus werd de vergunning vorige maand ingetrokken.

Opdelen in vier multiplexen
Kanaal 10 ligt in de zogenoemde Band III, dat ook gebruikt wordt voor DAB+. Het is dus mogelijk om kanaal 10 op te delen in vier multiplexen: 10A, 10B, 10C en 10D. En dat gaat nu zeer waarschijnlijk ook gebeuren.

Nu die multiplex 10 is vrijgekomen, heb ik mijn administratie de opdracht gegeven te onderzoeken of we deze multiplex kunnen gebruiken voor DAB+, onder welke modaliteiten en voorwaarden, en ook om een stappenplan uit te werken om dat concreet te realiseren”, aldus Dalle naar aanleiding van vragen die hierover gesteld werden tijdens de vergadering.

Over de concrete uitwerking van het plan kon de Minister nog niets zeggen, wel gaf hij een inkijk in zijn plan. “Op korte termijn wil ik een kader creëren om tijdelijke zendvergunningen toe te staan voor DAB+-uitzendingen door lokale spelers. Het uitwerken van dat kader zal wel nog enkele maanden duren, maar het lijkt me een opportuniteit om te kijken welke interesse er is en hoe dit kan worden georganiseerd.

Digitaal frequentieplan
Het uitgeven van tijdelijke vergunningen, zoals momenteel ook in Nederland gebeurt voor lokale DAB+-netten, biedt de kans om verder beleid uit te werken. “Op langere termijn zou ik een digitaal frequentieplan willen uitwerken voor lokale radio-omroeporganisaties en daaraan gekoppeld bijvoorbeeld een beauty contest organiseren. De aanpassing van het regelgevend kader kan pas van start gaan nadat het nieuw digitaal frequentieplan definitief is.

Om heel Vlaanderen te voorzien van lokale radio op DAB+ zijn echter meer dan de vier netwerken die op kanaal 10 gevormd kunnen worden nodig. Hoe dit ingevuld gaat worden is nog onduidelijk.

Het verkrijgen van een tijdelijke vergunning geeft dan ook geen enkele garantie voor de toekomst. “Ik wil wel benadrukken dat indien er tijdelijk zendvergunningen worden toegekend, dit op geen enkele manier kan worden beschouwd als een voorafname op het digitaal frequentieplan, of dat die spelers later zullen worden erkend.”

Onzeker
Daarnaast is het nog onzeker of er door lokale stations ook echt uitgezonden kan gaan worden op kanaal 10. “Het is ook wel belangrijk te benadrukken dat de beslissing van de VRM nog kan worden aangevochten bij de Raad van State door Norkring. Een dergelijke procedure is weliswaar niet opschortend. Maar we moeten er ons bewust van zijn dat bij een eventuele schorsing of vernietiging van de beslissing van de VRM door de Raad van State de licentie opnieuw zal toekomen aan Norkring, waardoor Norkring mux 10 opnieuw in gebruik kan nemen. Bijgevolg zullen de tijdelijke zendvergunningen ook steeds onder voorbehoud toegekend worden van een mogelijke uitspraak van de Raad van State.” [Radiowereld.NL]