Veiling landelijke DAB+-capaciteit start 22 juni

De veiling van capaciteit op het nieuwe landelijke DAB+-net (laag 7) start op dinsdag 22 juni. Dit heeft Agentschap Telecom (AT) maandag bekendgemaakt. Omdat er meer aanvragen zijn binnengekomen dan er aan capaciteit beschikbaar is, worden de 12 vergunningen geveild.

Veiling landelijke DAB+-capaciteit start 22 juni Het nieuwe netwerk maakt deel uit van de grootschalige herverdeling van de DAB+-netwerken in Nederland die momenteel plaatsvindt.

Door de herindeling van de verschillende netwerken, waarvoor de Taskforce DAB+ in april 2019 haar eindrapport opleverde, is er een nieuwe laag gecreëerd waardoor dit landelijke DAB+-netwerk vrijwel overal in Nederland op het zelfde kanaal uit kan zenden. Dit wordt kanaal 9C. Alleen in Limburg-Zuid wordt mogelijk tijdelijk een ander kanaal (5A, 7B of 8C) ingezet, omdat de coördinatie voor 9C hier nog niet is afgerond.

In januari van dit jaar startte de procedure voor de uitgifte van deze landelijke DAB+-capaciteit. De afgelopen twee maanden heeft AT alle aanvragen beoordeeld. Per partij mochten er maximaal vier aanvragen ingediend worden.

Meer dan 12 aanvragen
Omdat er meer dan 12 aanvragen zijn ingediend die aan de voorwaarden voldoen, wordt de capaciteit geveild. Deze veiling start op dinsdag 22 juni om 10 uur. De veiling vindt plaats middels een zogenaamde discrete klokveiling met exitbiedingen.

Daarnaast moest iedere inschrijver een waarborgsom van 50.000 euro storten. Allereerst is deze bedoeld om niet-serieuze bieders te weren die bijvoorbeeld enkel geïnteresseerd zijn om deel te nemen uit speculatie-overwegingen of om de prijs op te drijven. Ten tweede dient een reserveprijs om bij te dragen aan een sneller verloop van de veiling. Het startbedrag van de veiling bedraagt eveneens 50.000 euro.

Samenwerking
Partijen die uiteindelijk één of meerdere vergunningen weten te verwerven, moeten binnen 12 weken een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de uitrol van het netwerk.

Door partijen een samenwerkingsovereenkomst te laten sluiten, wordt dezelfde methode gehanteerd als nu al het geval is bij de landelijke commerciële radiostations op kanaal 11C.

Daarnaast dient het netwerk binnen negen maanden na vergunningverlening in de lucht te zijn, waarmee de start voor 2022 gepland is.

Ingebruikname
Na één jaar dient het netwerk minimaal 65% outdoor en 55% indoordekking te hebben. Na drie jaar moet dit verhoogd zijn tot 85% outdoor en 65% indoor, terwijl een jaar later 90% outdoor en 75% indoor dekking moet zijn gerealiseerd. [Radiowereld.NL]