Dit zijn de winnaars van veiling van landelijke DAB+-capaciteit

Kink, Qmusic Nederland, Sublime, Talpa Radio, Radio Maria en Terrestrial BV van RadioCorp zijn de winnaars van de veiling van landelijke DAB+-capaciteit op de nieuwe laag 7. In totaal leveren de vergunningen ruim 3,1 miljoen euro op.

Dit zijn de winnaars van veiling van landelijke DAB+-capaciteit Kink, Qmusic en Talpa hebben elk drie vergunningen verworven. Sublime, Radio Maria en Terrestrial elk één. Per vergunning betalen de partijen 258.800 euro.

De veiling van de landelijke DAB+-capaciteit begon dinsdagochtend om 10 uur. In totaal werden er 12 vergunningen geveild. De vergunningen zijn 12 jaar geldig.

Het nieuwe netwerk maakt deel uit van de grootschalige herverdeling van de DAB+-netwerken in Nederland die momenteel plaatsvindt.

Door de herindeling van de verschillende netwerken, waarvoor de Taskforce DAB+ in april 2019 haar eindrapport opleverde, is er een nieuwe laag gecreëerd waardoor dit landelijke DAB+-netwerk vrijwel overal in Nederland op het zelfde kanaal uit kan zenden. Dit wordt kanaal 9C. Alleen in Limburg-Zuid wordt mogelijk tijdelijk een ander kanaal (5A, 7B of 8C) ingezet, omdat de coördinatie voor 9C hier nog niet is afgerond.

Samenwerking
De partijen die de vergunningen hebben verworven, moeten binnen 12 weken een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de uitrol van het netwerk.

Door partijen een samenwerkingsovereenkomst te laten sluiten, wordt dezelfde methode gehanteerd als nu al het geval is bij de landelijke commerciële radiostations op kanaal 11C.

Daarnaast dient het netwerk binnen negen maanden na vergunningverlening in de lucht te zijn, waarmee de start uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 gepland is.

Ingebruikname
Na één jaar dient het netwerk minimaal 65% outdoor en 55% indoordekking te hebben. Na drie jaar moet dit verhoogd zijn tot 85% outdoor en 65% indoor, terwijl een jaar later 90% outdoor en 75% indoor dekking moet zijn gerealiseerd. [Radiowereld.NL]