Search
Close this search box.

Veiling landelijke DAB+-capaciteit van start

Agentschap Telecom (AT) is dinsdag om 10 uur gestart met de veiling van capaciteit op het nieuwe landelijke DAB+-net (laag 7). Naar verluidt gaan zeven partijen bieden op de 12 beschikbare vergunningen.

Veiling landelijke DAB+-capaciteit van start Het nieuwe netwerk maakt deel uit van de grootschalige herverdeling van de DAB+-netwerken in Nederland die momenteel plaatsvindt.

Door de herindeling van de verschillende netwerken, waarvoor de Taskforce DAB+ in april 2019 haar eindrapport opleverde, is er een nieuwe laag gecreëerd waardoor dit landelijke DAB+-netwerk vrijwel overal in Nederland op het zelfde kanaal uit kan zenden. Dit wordt kanaal 9C. Alleen in Limburg-Zuid wordt mogelijk tijdelijk een ander kanaal (5A, 7B of 8C) ingezet, omdat de coördinatie voor 9C hier nog niet is afgerond.

Uitgifte startte in januari
In januari van dit jaar startte de procedure voor de uitgifte van deze landelijke DAB+-capaciteit. In mei werd bekend dat er meer dan 12 aanvragen waren ingediend, waardoor er geveild gaat worden. Per partij mochten er maximaal vier aanvragen ingediend worden.

Dinsdag om 10 uur is de veiling van capaciteit gestart. Het gaat een zogenaamde discrete klokveiling met exitbiedingen.

Samenwerking
Partijen die uiteindelijk één of meerdere vergunningen weten te verwerven, moeten binnen 12 weken een samenwerkingsovereenkomst sluiten voor de uitrol van het netwerk.

Door partijen een samenwerkingsovereenkomst te laten sluiten, wordt dezelfde methode gehanteerd als nu al het geval is bij de landelijke commerciële radiostations op kanaal 11C.

Daarnaast dient het netwerk binnen negen maanden na vergunningverlening in de lucht te zijn, waarmee de start uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 gepland is.

Ingebruikname
Na één jaar dient het netwerk minimaal 65% outdoor en 55% indoordekking te hebben. Na drie jaar moet dit verhoogd zijn tot 85% outdoor en 65% indoor, terwijl een jaar later 90% outdoor en 75% indoor dekking moet zijn gerealiseerd. [Radiowereld.NL]