De rechtbank in Almelo heeft Mediaflex in Hengelo …

De rechtbank in Almelo heeft Mediaflex in Hengelo failliet verklaard. Bij dit detacheringsbureau, dat productiepersoneel voor Tele8 beschikbaar stelde, werkten tussen de dertig en veertig mensen; een exact inzicht in de omvang had de curator, mr. E. M. M. van de Loo uit Enschede, woensdag nog niet. Volgens de eigenaar van Mediaflex, Henry Kamps, kan een tiental medewerkers direct worden ondergebracht bij Tele8. De commerciële bovenlokale tv-zender kan zodoende actualiteitenprogramma`s blijven uitzenden. Mediaflex en Tele8 zijn nauw aan elkaar gelieeerd via tussenschijf Media Producties Oost-Nederland. MPON produceert de programma`s voor Tele8 en huurt daartoe mensen in bij Mediaflex. Kamps is eigenaar van beide bedrijven en grootaandeelhouder van Tele8. Hij verlegt zijn aandacht nu naar het opzetten van een nieuw tv-station, Tele8 Stedendriehoek in Deventer. Eerder kondigde hij aan dat daar op korte termijn twintig mensen van Mediaflex aan het werk kunnen. Gisteren meldde hij de oprichting van een nieuw productiebedrijf waarvoor ook mensen nodig zijn. De toekomst van Tele8 Twente blijft vooralsnog onduidelijk. De problemen zijn ontstaan nadat kabelexploitant CasTel zich eind augustus plotseling als vennoot uit Tele8 terugtrok. CasTel had via Zenderexploitatiemij. Twente een belang van 35 procent in het station. Door het terugtreden hield de vennootschap onder firma (VOF) formeel op te bestaan, waardoor de zendmachtiging in gevaar kwam. Het Commissariaat voor de Media, dat de zendlicentie heeft verstrekt, wil deze kwestie echter nog nader onderzoeken. Volgens Telehold, waarin zich een groepje particuliere aandeelhouders heeft verzameld, had CasTel namelijk een opzegtermijn van een half jaar moeten hanteren. Kamps dreigde daarom vorige week nog, namens Telehold, met een kort geding. Zijn juristen hebben hem dat evenwel afgeraden, meldt hij, omdat de zaak te gecompliceerd zou liggen voor zo`n procedure. Door het terugtrekken van de CasTel-dochter ontstonden er acute problemen met de uitbetaling van de salarissen aan het Mediaflex-personeel, waarna gisteren het faillissement werd aangevraagd. CasTel, dat uiterst terughoudend is met het geven van een toelichting, hield het voor gezien omdat de partners `uit elkaar waren gegroeid` en uit teleurstelling over de tegenvallende financiële resultaten. Kamps beaamt dat het huidige verlies een half miljoen groter is dan bij de start van het tv-station was voorzien. `Maar het jaar is nog niet voorbij. Er liggen nog een paar goede reclamemaanden in het verschiet`, laat hij weten. Kamps gaat dan ook uit van een verlies van 1,3 miljoen gulden over het lopende jaar. `Dat was ingecalculeerd en daar houden we ons ook aan vast.` Hij kondigt aan dat zich komende maandag een nieuwe vennoot zal presenteren: `Iemand uit de mediawereld.` Die neemt volgens Kamps voor de helft deel in Tele8; Telehold zal haar belang daartoe met vijftien procent terugbrengen.

Gerelateerde berichten