Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe directie voor Holland Media Groep. De Holla…

Nieuwe directie voor Holland Media Groep. De Holland Media Groep (HMG), het bedrijf achter de tv-zenders RTL4, RTL5 en Veronica, krijgt een nieuwe directie. Na een maandenlange interne strijd tussen president-directeur Pieter Porsius en delen van het bedrijf is vandaag de samenstelling van een vijfkoppige directie bekendgemaakt. Dick van der Graaf, voorheen sales- en marketingdirecteur bij reclameverkooporganisatie IP, wordt commercieel directeur bij HMG en algemeen directeur van IP. Hij volgt daarmee Frank Eijken op, die vorige week liet weten IP per 15 januari te verlaten. Unico Glorie, nu Veronica, krijgt in de HMG-directie de nieuwe functie van directeur radio en televisie. Robert Brookman wordt financieel directeur en Alie Horden directeur personeel en organisatie. Sinds het vertrek van Patrick Thilleux en Willem van der Meer de Walcheren in 1997 nam Pieter Porsius alle taken voor zijn rekening. De ondernemingsraad van de HMG is verheugd over de benoemingen. Hij is blij dat het eerdere plan van Porsius, voor een driekoppige directie, waarin personeel en radio en televisie niet vertegenwoordigd waren, van de baan is. Daarin zou Glorie commercieel directeur worden. Glorie zelf ging daar ook lange tijd vanuit. IP zou geen vertegenwoordiging krijgen. De OR heeft zich tegen dat scenario altijd verzet, omdat hij vreesde dat de directie te technocratisch zou worden, met te weinig oog voor personeel en programma-inhoud. ,,We hadden niets tegen Unico Glorie op zich, maar bij elkaar klopte het niet. We zijn blij dat Porsius ons inzicht nu volgt.” Met de voorgenomen benoeming van Van der Graaf ziet de OR tevens zijn wens ingewilligd om de commerciële poot van de HMG te bemannen met iemand die het vertrouwen van de adverteerders, na tegenvallende kijkcijfers voor RTL4, kan herstellen. ,,De stemming bij de adverteerders was niet optimaal na de breuk van Eijken met de HMG. Het liefst hadden we gezien dat hij een directiefunctie had gekregen, maar ook Dick zal goed in staat zijn het vertrouwen van de adverteerders in de HMG weer op te krikken.” Daarmee lijkt de periode waarin conflicten tussen OR en HMG-directeur wekelijks op straat lagen, even voorbij. ,,We hebben als OR lang gehakt en gedaan en we zijn er nog lang niet, maar als deze trend doorzet zie ik het wel weer zitten”, aldus Van Brakel. Bekend werd ook dat Jaap Hofman, ex-Amsterdam Admirals, programmadirecteur wordt van RTL5. (NRC)