ACTIE TEGEN UITZENDINGEN BUSINESS NIEUWS RADIO VIA FM

Arrow Classic Rock legt zich nog steeds niet neer bij het gebruik van de vroegere FM-frequenties van het jazz station JFK FM, door Business Nieuws Radio (BNR). Toen beide commerciële omroepen vrij onverwacht fusioneerden op 9 juni, kon de nieuwszender, eerder alleen te ontvangen op de middengolf via de 1395 kHz, plotseling beschikken over de FM-frequenties die aan JFK FM waren toebedeeld.

ACR tekende meteen protest aan bij het Commissariaat voor de Media, de ministeries van OCW en Verkeer & Waterstaat. Deze laatsten startten een onderzoek naar eventuele ‘procedurele maatregelen’.
Maar ondanks wat ‘achterhoede-gevechten’, mocht BNR uiteindelijk op de FM-band blijven, tot eind oktober. Bovendien beslistte staatscretaris Rik van der Ploeg, tegen het advies van het Commissariaat van de Media in, eveneens om BNR op zijn ‘FM-stek’ te laten blijven.

NAAR DE RECHTER
Daarom stapt ACR nu naar de rechter. Ad Ossendrijver, directeur ACR: – Het besluit is in strijd met de wet. We lijden schade, want het scheelt aan marktaandeel. – Peter Jelgersma, media-adviseur, denkt daar helemaal anders over: – Protesteren heeft nu geen zin meer, in het voorjaar worden de frequenties toch geveild’. Ossendrijver is het hier niet mee eens, omdat de nieuwe frequentie-indeling pas in 2001 in gebruik wordt genomen.

WIE BEZIT WAT?
Arrow Classic Rock is volledig in handen van Willem van Kooten (alias Joost den Draaijer). Ad Ossendrijver is er directeur, al runt hij ook nog Mediad BV, een organisatie die in Leeuwarden de frequentie 96.6 MHz kreeg toegewezen en waar sinds eind november Freez FM op te horen is (met proefuitzendingen). Mediad heeft hiervoor een nieuw omroepbedrijf opgericht, ‘Radio Exploitatie Noord Nederland BVio’. (RadioVisie)