BBC: grote groei radio en tv in jaren ’90

Televisie heeft absoluut en relatief gezien het afgelopen jaar weer de grootste groei doorgemaakt, zo blijkt uit cijfers gepubliceerd in het BBC jaarboek van 1999. De tv-bestedingen stegen in absolute zin met19,5 procent ten opzichte van 1998 naar bijna 2,6 miljard gulden. Televisie heeft in de totale groei ten opzichte van 1998 zelfs een aandeel van 61 procent. Ook radio heeft het goed gedaan met een absolute groei van 13,5 procent naar ruim 477 miljoen gulden. Daarnaast neemt radio 9 procent van de totale groei voor zijn rekening.

Televisie en radio zijn overigens ook de grootste groeiers van alle mediumtypen in de laatste tien jaar van de vorige eeuw. De radiobestedingen zijn ten opzichte van 1990 vervijfvoudigd, de tv bestedingen namen met bijna 350 procent toe.
Elk mediumtype liet vorig jaar (absolute) groei zien: buitenreclame met 8,1 procent, dag- en nieuwsbladen met 7,1 procent, publieksbladen met bijna 7 procent, ongeadresseerde brievenbusreclame met 4,3 em bioscoopreclame met 3,3 procent. (Adformatie)

Gerelateerde berichten