The BOX mag door UPC niet van de kabel worden geweerd in de regio Amsterdam.

Gisteren heeft de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) uitspraak gedaan in de procedure die door The BOX is aangespannen tegen kabelbedrijf UPC. In haar besluit stelt OPTA dat UPC The BOX niet van de Amsterdamse kabel mag weren.

De reden voor dit besluit ligt in het door The BOX aangevoerde argument dat UPC geen eenduidige lijn voert in haar toewijzingsbeleid voor distributie. In de huidige Amsterdamse situatie bestaat het standaardpakket uit 26 kanalen en worden er eveneens 6 aanvullende, door de gemeente vastgestelde, kanalen doorgegeven. De Amsterdamse Programma Raad (APR) bracht enkel over het standaardpakket van 26 zenders een advies uit. OPTA is van mening dat de adviesplicht van de APR de totale capaciteit van 32 kanalen moet omvatten.

OPTA oordeelde dat de enkele verwijzing van UPC naar het advies van de APR over het standaardpakket van 26 zenders geen rechtvaardiging is voor het staken van doorgifte van het programma van The BOX. Tevens kent OPTA gewicht toe aan het gegeven dat The BOX al sinds meerdere jaren in de regio wordt doorgegeven en dat UPC geen afdoende belangen heeft kunnen aanvoeren, die zouden kunnen opwegen tegen de schade die The BOX lijdt als de doorgifte zou worden gestaakt.

OPTA heeft derhalve besloten dat UPC The BOX moet doorgeven totdat APR een nieuw advies heeft opgesteld, gebaseerd op 32 zenders. OPTA geeft aan dat zij verwacht dat, nu er meer capaciteit voor invulling beschikbaar is, de APR haar nieuwe advies over de invulling van de zenders anders zal inrichten dan dat tot op heden is gebeurd. Bij de totstandkoming van dit nieuwe advies dient de APR alle door OPTA in dit besluit genomen overwegingen in acht te nemen. Zolang dit advies niet tot stand is gekomen moet UPC The BOX blijven doorgeven via haar netwerk.

The BOX is verheugd met de uitspraak van OPTA temeer daar, met inachtneming van de capaciteitsuitbreiding en de status van The BOX in de Amsterdamse regio, verwacht mag worden dat The BOX, in plaats van de huidige reservestatus, een vaste plaats van de APR in het zenderaanbod in de regio Amsterdam zal krijgen. Uiteindelijk betekent deze uitspraak ook dat de brede steun die The BOX heeft ontvangen van de Amsterdamse bevolking en de muziekindustrie niet voor niets is geweest en dat hun stem via de Programmaraad gehoor moet krijgen. (M)

Gerelateerde berichten


Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email