Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Einde Classic FM lijkt nabij

Aanstaande vrijdag beslist het kabinet over de randvoorwaarden van de voorgenomen herverdeling van (FM-)etherfrequenties. Als het aan de betrokken bewindspersonen ligt zal deze zodanig worden ingericht dat het populairste klassieke radiostation van Nederland niet meer in aanmerking komt voor het verkrijgen van deze frequenties. Daarmee komt het voortbestaan van Classic ƒM ernstig in gevaar en zullen ruim anderhalf miljoen luisteraars hun favoriete klassieke radiostation moeten gaan missen.

Vier jaar geleden bleek al dat de commerciële exploitatie van een klassiek radiostation in Nederland als zelfstandige onderneming in de praktijk onmogelijk is. Om te overleven koos Classic ƒM er daarom toen voor (in nauw overleg met en met instemming van de Ministeries van OCW en Verkeer en Waterstaat) een samenwerkingsverband aan te gaan met Sky Radio. Alleen onder de paraplu van dat radiostation kon wel tot een sluitende exploitatie worden gekomen was de verwachting.

Die verwachting is uitgekomen. Classic ƒM is op dit moment het populairste en succesvolste klassieke radiostation van Nederland. Volgens onderzoeksbureau Intomart stemmen wekelijks ruim anderhalf miljoen verschillende mensen af op Classic ƒM. Het station is hierdoor ook populair bij de adverteerder en maakt winst. Maar nog steeds zou het uit exploitatieoverwegingen onmogelijk zijn het station zelfstandig te exploiteren. Toch is het kabinet van mening dat twee gelieerde radiostations niet allebei in aanmerking kunnen komen voor FM etherfrequenties. Impliciet betekent het dat het kabinet van mening is dat Classic ƒM de deuren maar moet sluiten en de luisteraars in de kou moet laten staan.

De Tweede Kamer kwam Classic ƒM onlangs te hulp door een motie aan te nemen waarin het Kabinet wordt uitgenodigd – in het belang van de diversiteit op de radio – het wel toe te staan dat twee gelieerde radiobedrijven allebei FM frequenties mogen verwerven. Ook de NMA (Nederlandse Mededingings Autoriteit) heeft de regering laten weten geen bezwaar te zien tegen uitvoering van deze motie. De betrokken bewindspersonen willen deze motie echter toch naast zich neerleggen.

Classic ƒM doet daarom nu een laatste beroep op het kabinet om het populaire station te laten voortbestaan. Classic ƒM vraagt zich af waarom het medium radio anders wordt behandeld dan dagbladen, televisie of tijdschriften. PCM mag 5 landelijke dagbladen uitgeven (immers Trouw kan niet bestaan zonder Volkskrant en Algemeen Dagblad), SBS en HMG mogen meerdere TV-zenders exploiteren en VNU heeft vele tijdschriftentitels. Classic ƒM noemt het bovendien ronduit concurrentievervalsend dat de publieke omroep wel vijf radiozenders mag exploiteren en zelfs gezamenlijk zendtijd verkoopt aan de radioreclame-markt. De concurrentieverhouding was al onevenwichtig aangezien de publieke omroep in het hele land is te ontvangen en commerciële zenders maximaal in 70% van het land. (RadioNieuws / ClassicFM)

Gerelateerde berichten