Kabinet neemt advies Commissie Bouw over (Update)

Het kabinet heeft vanmiddag definitief besloten het voorstel over te nemen van de commissie-Bouw over de verdeling van FM-frequenties voor de commerciële radio. In ieder geval wordt er een poging gedaan.

Vice-premier Jorritsma zei na afloop van de ministerraad dat de kans bestaat dat het kabinet bij het uitvoeren van het advies nog tegen technische en juridische complicaties aanloopt. ,,Als blijkt dat het onmogelijk wordt, dan vallen we terug op ons oorspronkelijke plan om alle frequenties te veilen”, zei Jorritsma. Staatsecretaris De Vries is nog steeds bang dat er schadeclaims binnenkomen van radiozenders en nieuwkomers die vinden dat ze achter gesteld worden.

De kern van het advies van de commissie-Bouw is dat de zes landelijke commerciële radiostations, Radio 538, Skyradio, NoordzeeFM, Classic FM, Radio 10FM en VeronicaFM, die op dit moment in ether uitzenden moeten hun huidige etherfrequentie behouden. Business Nieuws Radio mag ook in de ether blijven, maar zal wel moeten verhuizen naar andere frequenties. Daarnaast moeten er drie frequentiepakketten worden geveild voor de huidige zenders die geen etherfrequentie hebben en nieuwe initiatiefnemers.

Jorritsma zei dat het voorstel van oud-KLM-topman Bouw het ,,politieke probleem” tussen Kamer en kabinet grotendeels oplost. Ze benadrukte dat er de komende tijd nog veel werk moeten worden verzet om de frequenties te kunnen verdelen. Zo moet de wet nog worden aangepast om de zenders die hun frequentie behouden, daarvoor eenmalig of regelmatig een bedrag te kunnen laten betalen.

Ook moet de positie van een nieuwszender nog verder uitgewerkt worden. Het kabinet wil er met aparte financiële afspraken voor zorgen dat een commerciële nieuwszender levensvatbaar is. [E/ANP]


Het rapport van de commissie Bouw vind u hier.

Rapport Commissie Bouw

Bijlage Rapport Commissie Bouw