Opinie: Wat voor weer is het vandaag in Den Haag?

Na alle commotie rondom de etherfrequenties is een grote radiostilte ingetreden rondom de verdeling van deze frequenties. Wat zijn de posities van de verschillende partijen en wat kunnen we verwachten? In onderstaand artikel worden de zaken nog eens op een rij gezet.

Den Haag
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft er nooit een geheim van gemaakt dat zij fervent voorstander is van een veiling. Alleen dit mechanisme kan zorgen voor een transparante verdeling van de frequenties, zo was in elk geval de mening.

Na het debacle van de UMTS veiling is men echter al wat voorzichtiger geworden met het unaniem onderschrijven van een veiling. En nu bevindt het ministerie zich in de situatie dat de Tweede Kamer een andere oplossing wil dan het ministerie wil. En daarbij houdt een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voet bij stuk. Voor de staatssecretaris is er dus alle reden te komen met een compromis dat acceptabel is voor de Tweede Kamer. De aanstaande verkiezingen spelen daarbij zeker een rol: geen politicus is op dit moment gebaat bij veel ophef.

Juridisch
De verlengingen van de vergunningen van de huidige uitzendende partijen zijn per afgelopen 1 september verlengd met maximaal een jaar, de experimentmachtigingen met een half jaar. Alle verlengingen van vergunningen van 1 jaar zijn aangevallen door alle partijen: de bestaande partijen gaven aan dat de verlenging met maximaal een jaar te kort was, omdat bij verlenging al duidelijk was dat de einddatum niet kon worden gehaald vanwege de te verwachten implementatie-tijd van zerobase (het neerzetten van de nieuwe zenders).

De ‘nieuwkomers’ op de ethermarkt vonden echter dat deze verlengingen helemaal niet hadden moeten plaatsvinden. En de middengolf partijen gaven aan dat een verlenging van een jaar niet in relatie staan met de investeringen.

De rechtbank
Ondertussen is door verschillende partijen (VVR, Arrow Classic Rock en R&R
Communications) de rechtbank in Rotterdam ingeschakeld om nu eindelijk eens een verdeling af te dwingen. Deze actie was in die zin succesvol dat de bestuursrechter heeft aangegeven dat het ministerie aan de tijdlijn wordt gehouden, zoals men deze in de zittingen heeft aangegeven.

De eerste deadline daarbij is 31 januari, de uiterste datum waarop het ministerie aangegeven moet hebben hoe de verdeling van frequenties moet gaan plaatsvinden. Ook komt daarbij dat de verlenging van de experimentfrequenties in maart afloopt, reden te meer te komen met een snelle beslissing.

Huidige uitzendende partijen in de ether
Deze radiozenders hebben er alle belang bij dat de huidige etherfrequenties in het bezit blijven en zijn tegen een veiling. In een grote publieksaktie is de Tweede Kamer benaderd door veel radioluisteraars, die zich overigens niet liet intimideren. Wel was het resultaat dat de partijen in de Tweede Kamer duidelijker stelling namen tegen de veiling. Met het aanstellen van Robin Linschoten (oud staatssecretaris, VVD) als spreekbuis van de commerciele radioomroep in Nederland mag worden verwacht dat er een lobby wordt ingezet om de belangen van deze stations te waarborgen.

De ‘nieuwkomers’
Onder deze term vallen de partijen die of niet uitzenden op dit moment (zoals de ideeen van de NRG groep voor een nieuwsstation en een muziekstation), of partijen die uitzenden via de kabel, al dan niet in combinatie met etherdekking op de middengolf (VVR, Arrow Classic Rock). Deze zijn er zeer bij gebaat om op korte termijn wel op FM te gaan uitzenden.

En vanaf 1 februari kan men een claim neerleggen bij de bestuursrechter voor toewijzing van een frequentie, omdat men al jarenlang probeert een etherfrequentie te krijgen met procedures en de gang naar de rechtbank. Ook deze partijen hebben in het algemeen geen baat bij een veiling omdat dan onduidelijk is of een frequentie wordt verkregen en dan ook nog tegen welke prijs. Het zal bovendien niet de eerste keer zijn dat een buitenlandse partij in geval van een veiling met een grote zak met geld er voor zorgt dat er geen vanuit Nederland opererende partij meer aan bod komt… De beslissende partijen zouden ook eens kunnen nadenken hoe het komt dat er al verschillende radiostations uit deze categorie gestopt zijn met uitzenden: Qthe beat zette de zender uit, Love Radio stopte onlangs, EFM en Radio Monique zijn voorbeelden.

Conclusie
Er is alle reden voor het ministerie met een compromis te komen dat voor alle partijen acceptabel is. De kans dat dit nog een veiling is wordt met de dag kleiner. Volgens de Telecommuicatiewet is er dan nog maar EEN oplossing beschikbaar: een vergelijkende toets. Het ligt namelijk niet voor de hand dat men alles aan de rechter zal gaan overlaten met het risico dat er stiltes in de ether vallen en vele claims bij met ministerie gaan binnenkomen. Nog een maar weken en we weten meer…

Paul Winnubst

Opinie berichten
Dit opinie artikel van de RadioWereld is niet geschreven door de redactie, en de redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud. Dit artikel geeft echter wel de mening van een betrokken partij uit de RadioWereld weer. Ingezonden artikelen met een duidelijke subjectieve inhoud als opinie artikel worden geplaatst, zodat de lezer van deze site zelf de opinie artikelen door kan lezen en een eigen mening kan vormen.

Mensen die -op wat voor manier dan ook- in het mediawereldje zitten kunnen hun eigen opinieartikelen doormailen . De redactie behoud zich het recht voor artikelen te weigeren.