Tv-kijkers ‘dik tevreden’ over kabelaanbod

Het zenderaanbod van de kabelmaatschappijen in Twente sluit goed aan bij de wensen van de kijkers. Slechts voor een klein aantal doelgroepenzenders is niet altijd ruimte op de kabel. Kanalen als TRT, Rai Uno en TV5 wisselen daardoor nog wel eens stuivertje bij de jaarlijkse discussie over wie het felbegeerde laatste plekje op de kabel krijgt.

Themakanalen als Discovery Channel, Animal Planet en National Geographic krijgen ondanks een lage kijkdichtheid steevast de hoogste waarderingscijfers. Dat blijkt uit een enquête van deze krant en de kabelmaatschappijen Cogas en Essent Twente, eerder dit jaar, waaraanruim 1350 lezers meededen.

De programmaraden van Cogas en Essent adviseren namens de kijkers jaarlijks de kabelaars welke zenders zij moeten doorgeven. Met de enquête wilden de raden toetsen of de uitkomsten van hun eigen periodiek onderzoek representatief zijn. ‘De uitslagen komen aardig overeen, zij het dat de verschillen in waardering in het krantenonderzoek wat groter zijn dan in onze eigen peilingen. Je ziet nu dus iets scherper wat hoog en wat laag wordt gewaardeerd’, zegt A. Fuhri Snethlage, voorzitter van de Programmaraad Twente van Essent. Ook voor het Cogas-gebied komen de cijfers overeen met eigen onderzoek.

Zenders die gemiddeld laag worden gewaardeerd, hoeven niet automatisch het veld te ruimen voor concurrentie met hogere cijfers. ‘We hebben als programmaraad een bredere taak, namelijk het bewaken van de pluriformiteit op de kabel’, zegt J. Vink, voorzitter programmaraad Cogas. ‘Als een zender door de meeste kijkers laag wordt gewaardeerd, kan hij toch een belangrijke functie hebben, zoals TRT voor de Turkse gemeenschap.’ ‘Wij hebben besloten TRT te handhaven, hoewel we in eerste instantie deze zender niet hadden opgenomen in ons advies’, zegt Fuhri. Enkele honderden negatieve reacties uit de Turkse gemeenschap hebben de Essent-programmaraad van gedachten doen veranderen. In plaats van TRT moest het Italiaanse Rai Uno het veld ruimen. Fuhri: ‘Een van de argumenten om TRT op de kabel te houden, was de gedachte dat die zender indirect de integratie bevordert. Met TRT op de kabel ziet de Turkse gemeenschap ook nog regelmatig Nederlandse zenders. Dat gebeurt niet als alleen maar via de schotel wordt gekeken.’

Fuhri en Vink constateren dat de Twentse kabelkijker ‘dik tevreden’ is over het pakket, dat gemiddeld 32 zenders telt. Deze krant heeft naar aanleiding van het onderzoek veranderingen doorgevoerd op de televisiepagina. Zo werden de programma-gegevens van National Geographic en Animal Planet toegevoegd. De vermelding van TMF-programma’s verdween. [Tubantia/Radio.NL]

Gerelateerde berichten