Zoek
Sluit dit zoekvak.

FunX claimt grootstedelijke frequenties [Update1]

FunX wil meer frequenties in de grote steden. Dat schrijft het station in een open brief die verstuurd is naar de Vaste Tweede Kamer Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om de frequenties te krijgen, verwijst FunX onder andere naar het voorkeursrecht voor de Publieke Omroep zoals vastgelegd in de Telecommunicatiewet.

Het urbanstation vindt dat het recht heeft op de frequenties, omdat ze een belangrijke taak van de Publieke Omroep invullen, namelijk het bereiken van stadsjongeren. Onder dat begrip vallen volgens FunX de volgende mensen: “Het zijn jongeren in de leeftijd van 15 tot 35 jaar, woonachtig in de grote steden, met een allochtone achtergrond c.q. culturele belangstelling.”

De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep lanceerde een paar maanden terug het idee om de etherfrequenties van Radio 4 aan FunX te geven. FunX-directeur Willem Stegeman zei in een interview met Radio.NL dat die optie niet zijn voorkeur heeft. “Wij zitten helemaal niet te wachten op een landelijk netwerk met al die 100 Kilowatt-zenders van Radio 4. Neem als voorbeeld eens de 98,9 FM vanuit Lopik. Die gaat van Alkmaar tot Eindhoven. Dat willen wij niet, want de kracht van FunX is juist dat elke stad bij ons een aparte editie heeft. Natuurlijk willen we wel uitbreiden, maar dan hebben we liever 20 frequenties voor de grotere steden, zodat wij per stad een aparte editie kunnen maken. Wij willen groeien op editieniveau en geen landelijke omroep spelen.”

Volgens FunX zijn er nog voldoende frequenties beschikbaar. “In het voorjaar van 2006 zullen opnieuw restfrequenties worden toegewezen aan andere omroepen in het kader van optimalisatie van bestaande netwerken. Bovendien liggen vele evenementenfrequenties het grootste deel van het jaar ongebruikt op de plank.”

Mezen Dannawi
Mezen Dannawi is programmadirecteur en denkt dat FunX de grootstedelijke frequenties al op korte termijn zal krijgen. “We hebben met onze hele team de afgelopen drie jaar hard gewerkt aan het product FunX. De landelijke publieke omroep, in het bijzonder BNN, steunt ons inmiddels in onze ambities. FunX groeit qua bereik onder jongeren gewoon de Randstad uit. Jongeren buiten de Randstad maken dagelijks kenbaar dat ook zij naar FunX willen kunnen luisteren. De tijd is dus nu rijp. De politiek kan een mooie geste maken richting deze jongeren door dit snel op te pakken.”

Sinds dit jaar wordt FunX bij haar plannen geholpen door BNN. Samen maken ze de landelijke editie van FunX onder de naam ‘FunX supported by BNN’. Toch wil FunX het liefst verschillende edities. Dannawi: “FunX streeft –samen met BNN- naar een x aantal stadsedities. Elk met een eigen lokale insteek. Tot het zover is mag (en kan) FunX alleen met FunX Supported By BNN buiten de vier grote steden uitzenden. Maar we hebben het altijd gezegd; dat is niet het eindstation. Wat ons betreft komt er snel een FunX Eindhoven, een FunX Arnhem etc.”

Om de frequenties te krijgen, verwijst FunX in de open brief naar het voorkeursrecht voor de Publieke Omroep. “Wij willlen graag de taakstelling ‘jongeren en allochtonen’ verder uitbouwen. De overheid vindt dat de Publieke Omroep deze taakstelling moet volbrengen. Maar dan moet de overheid ons wel de juiste middelen hiervoor verschaffen, zoals etherdistributie. De wet bepaalt dat de Publieke Omroep voorkeur mag genieten in distributie om haar publieke taken te kunnen volbrengen; daar doen wij nu als publieke zender aanspraak op.”

Mezen Dannawi zal vanavond te gast zijn in ‘Twee Vandaag’ om de kwestie verder uit te leggen. Dat programma wordt uitgezonden op Nederland 2 tussen 18:20 en 18:50 uur.

De politiek
Het woord is nu aan de politiek. Zij moeten uiteindelijk gaan beslissen of FunX daadwerkelijk de grootstedelijke frequenties krijgt. Fenna Vergeer-Mudde van de SP lijkt voor te zijn: “Als FunX denkt dat het daardoor het beste hun doelgroep kan bereiken, dan denk ik dat we dat moeten honoreren. Zelf kunnen ze dat het beste bepalen. Als FunX denkt dat door de lokale frequenties hun publiek beter bereikt wordt, dan moeten we daar zeker eens over gaan praten.”

Joop Atsma (CDA) is tegen het idee om FunX de etherfrequenties van Radio 4 te geven. “Het klassieke muziekformat is momenteel uniek in de Nederlandse ether. Als Radio 4 uit de ether moet, geef je de cultuur een enorme knal die het niet verdient.” Het plan om FunX frequenties te geven in grote steden zoals Arnhem en Enschede, ziet Atsma wel zitten. “Dat zou inderdaad een stuk logischer zijn.”

Open brief (Dit is de door FunX verstuurde open brief:)

Geachte Dames en Heren,

De publieke multiculturele jongerenzender FunX vraagt hierbij uw aandacht voor het volgende. FunX wil bij de Tweede Kamer het uitdrukkelijke verzoek neerleggen voor uitbreiding van grootstedelijke etherfrequenties ten behoeve van haar editie FunX supported by BNN, om haar doelgroep ‘stadsjongeren’ ook buiten de Randstad met publieke programma’s te kunnen bedienen.

Politieke context
Stadsjongeren zijn jongeren in de leeftijd van 15 tot 35 jaar, woonachtig in de grote steden, met een allochtone achtergrond c.q. culturele belangstelling. FunX heeft eerder dit jaar de opdracht gekregen om namens de Publieke Omroep en in samenwerking met BNN ook deze jongeren te gaan bereiken.

Deze uitbreiding wordt al een aantal jaren ondersteund door adviezen van de Raad voor Cultuur. De Raad adviseerde de staatssecretaris van OCW in 2003 al om het lokale FunX te laten samenwerken met de landelijke publieke omroep in de gezamenlijke taakstelling, jongeren en allochtonen te bedienen. Daarop heeft de staatssecretaris zowel FunX als de Publieke Omroep opgedragen om deze samenwerking in te zetten. Dit heeft medio 2005 geleid tot de productie van een landelijke editie, FunX supported by BNN. Daarmee heeft de Publieke Omroep met FunX en BNN op productieniveau een integrale en unieke inzet gepleegd richting de taakstelling ‘jongeren en allochtonen’.

Probleem
De editie FunX supported by BNN wordt via de kabel verspreid. Omdat de editie de status van neventaak heeft, is er geen ‘must carry’ doorgifte verplichting. Hierdoor ontbreekt de zender in 2006 bijvoorbeeld in het kabelradiopakket van Essent in de provincies Groningen en Drenthe. Bovendien is bekend dat de doelgroep jongeren in het algemeen vooral via etherdistributie worden bereikt. Voor jongeren met een multiculturele achtergrond, waarvan de ouders vaak gebruik maken van satellietontvangst, geldt dit argument nog sterker dan voor jongeren met een Nederlandse achtergrond. Om naast de stadsedities van de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) nieuwe stadsedities voor de grote stadsregio’s van Eindhoven, Groningen, Arnhem-Nijmegen, Hengelo-Enschedé etc. te kunnen ontwikkelen, zijn grootstedelijke etherfrequenties dan ook onontbeerlijk.

Bij het definiëren van de publieke taakstelling richting jongeren is juist die benodigde distributiecapaciteit achtergebleven. De betrokken Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Economische Zaken hebben zich in 2000 gecommitteerd aan het zogenaamde ‘zerobase’ frequentieplan. Het geschetste distributieprobleem van FunX vereist echter voortschrijdend inzicht op het frequentiebeleid. Ten eerste was de expliciete taakstelling van de Publieke Omroep met betrekking tot jongeren en allochtonen nog niet als zodanig geformuleerd. Ten tweede is de maatschappelijke context de laatste jaren ingrijpend gewijzigd.

De Raad van Bestuur van de Publieke Omroep heeft daarom in oktober 2005 gemeend de etherdistributie van Radio 4 ter discussie te stellen, om dit manco op te lossen. De Tweede Kamer heeft hierop in meerderheid gesteld, dat Radio 4 in de ether behouden moet blijven. Zie hier de patstelling, waarbij een mediapolitieke taakstelling tussen de wal en het schip dreigt te raken.

Oplossing
Onder verwijzing naar het voorkeursrecht voor publieke omroep zoals vastgelegd in de telecommunicatiewet wil FunX deze patstelling doorbreken, door bij de politiek aanvullende grootstedelijke etherdistributie voor haar taakstelling te claimen. Deze is nog wel degelijk beschikbaar. In het voorjaar van 2006 zullen opnieuw restfrequenties worden toegewezen aan andere omroepen in het kader van optimalisatie van bestaande netwerken. Bovendien liggen vele evenementenfrequenties het grootste deel van het jaar ongebruikt op de plank.

Om dit uitdrukkelijke verzoek verder kracht bij te zetten, organiseert FunX het komende jaar een City Tour, waarbij een tiental steden in Nederland wordt afgereisd. In januari 2006 zal FunX supported by BNN zich manifesteren in Groningen rondom het Noorderslag muziekfestival. Niet alleen wordt verslag gedaan vanaf en over Noorderslag, ook worden talkshows met scholen in de stad Groningen geproduceerd. Verder wordt in Groningen een start gemaakt met de bouw van een landelijk correspondentennetwerk van jonge reporters voor FunX supported by BNN.

Oproep
FunX roept mede namens BNN de leden van de Vaste Commissie voor Media op om de staatssecretaris voor de Media en de minister van Economische Zaken te verzoeken, per omgaande een onderzoek in te stellen naar beschikbare grootstedelijke frequentieruimte en deze te vergunnen aan de Publieke Omroep ten behoeve van het mediaproduct FunX supported by BNN. Uiteraard zijn wij van harte bereid, dit verzoek nader aan u toe te lichten.

Hoogachtend,
mede namens BNN,

Willem Stegeman
Algemeen directeur FunX

Gerelateerde berichten