Zoek
Sluit dit zoekvak.

Buma/Stemra versoepelt spelregels

Buma/Stemra start een project om aangesloten muziekauteurs en –uitgevers in sommige situaties meer zeggenschap te geven over het gebruik van hun eigen muziekwerken. Dit maakte Buma/Stemra bekend op het Noorderslag-seminar. Buma/Stemra gaat in het project, getiteld ‘Flexibel Collectief Beheer’, onderzoeken in welke situaties het mogelijk is om af te wijken van het collectieve systeem.

Momenteel dragen aangesloten muziekauteurs alle rechten integraal over aan Buma/Stemra die daarna voor de wereldwijde exploitatie zorgt. Deze concentratie van bevoegdheden blijkt in de praktijk de efficiëntste, veiligste en goedkoopste manier. Van deze aanpak profiteren volgens de Buma/Stemra ook de muziekgebruikers, zoals radio- en tv-stations, horeca-ondernemingen en middenstandszaken. Zij verwerven op die manier bij één loket de vergunning voor het gebruik van internationale en nationale muziekauteursrechten.

Het komt echter voor dat een auteur of uitgever vraagt om een uitzonderingspositie, en Buma/Stemra voorstelt om af te zien van een vergoeding. Zo’n verzoek was tot nu toe niet verenigbaar met de normale werkwijze van Buma/Stemra. Met het project gaat Buma/Stemra kijken of hiervoor een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing te vinden is.

Ook zal het project aandacht besteden aan versoepeling van de spelregels bij bijzondere situaties, zoals onder meer het gebruik van eigen muziek op de eigen website. Mogelijk kunnen muziekauteurs in de nabije toekomst bij de overdracht van hun auteursrecht aan Buma/Stemra onderscheid maken in verschillende categorieën van muziekgebruik. De auteur of uitgever kan dan een categorie muziekgebruik zelf beheren, of overdragen aan een andere organisatie dan Buma/Stemra. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten