Search
Close this search box.

Afschakeling analoge tv zenders ná verkiezingen

De dertien regionale publieke omroepen, verenigd in ROOS, hebben de Tweede Kamer en het kabinet opgeroepen het onderwerp van de afschakeling van de analoge tv zenders niet meer vóór de verkiezingen van 22 november op de agenda te zetten. Naar de mening van de regionale publieke omroepen bestaan volgens een persbericht op dit moment over de gevolgen van dit voorgenomen beleid in de provincies teveel onzekerheden.

Uit de reacties van de kijkers die bij de regionale omroepen binnenkomen maken zij op, dat onverkort vasthouden aan de geplande afschakeling oorzaak kan zijn van veel onzekerheden en grote onrust bij de kijkers van de regionale omroepen.

Eerder dit jaar besloot het kabinet Balkenende II dat de analoge zenders in de nacht van 30 oktober 2006 allemaal uitgeschakeld worden. Alle kijkers van de regionale publieke omroepen die geen kabelaansluiting hebben moeten op dat moment nieuwe digitale apparatuur en nieuwe antennes aanschaffen om de programma’s te kunnen zien.

De Tweede Kamer heeft zich bij verschillende gelegenheden in het recente verleden al reeds kritisch uitgelaten over diverse aspecten van de omschakeling naar digitaal. Naast de Kamerbrede eis tot Free to Air uitzendingen is het verlangen geuit om digitale ether van een goede kwaliteit slechts tegen minimale kosten voor iedere kijker beschikbaar te maken. De regionale omroepen merken op dat de huidige plannen hier niet in voorzien.

De kosten voor de consument
De verzorging van de beoogde digitale zenders schiet tekort, of in andere gevallen, waar ontvangst wél mogelijk is, zullen de kosten die gemaakt moeten worden voor een goede ontvangst als onaanvaardbaar hoog worden ervaren. Verder zal de uiteindelijke situatie voor tal van kijkers op 30 oktober 2006 nog niet eens gerealiseerd zal zijn, waardoor zij na die datum nogmaals aanpassingen aan hun ontvangstinstallatie moeten laten uitvoeren. Veel huishoudens zullen de regionale omroep na de afschakeling niet meer –kunnen- ontvangen.

Uitstel
Uitstel van de afschakeling zou alle betrokken partijen meer tijd geven om scenario’s te ontwikkelen waarbinnen de voorgenomen operatie wél met zo min mogelijk nadelige gevolgen kan worden gerealiseerd. De regionale omroep en zijn kijkerspubliek moet op dit moment een hoger belang zijn dan het streven om de afschakeling zo snel mogelijk te realiseren met het oog op de totstandkoming van een landelijk dekkend digitaal netwerk, dat vervolgens commercieel kan worden geëxploiteerd, zo laat ROOS weten. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten