Search
Close this search box.

Amsterdamse Programmaraad verspeelt Arte op knullige manier

Kabelaar UPC gaat de Frans-Duitse Cultuurzender Arte per 2 juli verwijderen uit het analoge standaardaanbod. De kabelmaatschappij maakt hiermee een duidelijk statement naar de programmaraad maar maakt ook gebruik van een door de programmaraad zelf gecreëerde gelegenheid door de zender door Live Shop/Tel Sell te vervangen.

Immers had de APR Arte dit jaar verschoven van het wettelijk zwaarwegende deel naar het vrijblijvende deel van het advies.

UPC heeft afgelopen voorjaar aangegeven de adviezen van de programmaraden te zullen bestuderen en vervolgens rekening te houden met de mediawet en haar eigen distributiebeleid. Daar waar de APR vorig jaar nog stelde er niet voor te vrezen dat UPC één van de 32 analoge kanalen zou vervangen door Tel Sell/Live Shop, doet UPC dit nu dus wel. Het advies van Arte op plek 16 in de lijst van de programmaraad wordt niet opgevolgd. UPC hoeft dit ook niet te doen omdat alles onder de 15 een vrijblijvend advies is. De programmaraad kan ook alleen naar het Commissariaat voor de Media stappen om een besluit aan te vechten als een zender in het zogenaamde basispakket van 15 kanalen is geadviseerd.

UPC neemt financieel besluit
Tel Sell/Live Shop is een joint venture met Chellomedia dat tot het moederbedrijf van UPC behoort. De keuze is dan ook meer dan logisch om die zender door te gaan geven nu UPC haar kans schoon gaf.  Dit is in alle opzichte een kuil die de APR zelf gegraven heeft en waar zij nu zelf invalt. Na alle moeite en rechtzaken in het verleden om Arte erop te krijgen hebben ze dit jaar die zender juist uit het door de mediawet beschermde pakket gehaald en laten zakken naar positie 16. UPC heeft dus geen plicht meer tot doorgifte en met de voor UPC voordelig uitvallende verwijdering van Arte geeft het bedrijf de Programmaraad het nakijken. De Amsterdamse televisiekijker mag voor ontvangst van Arte dieper in de buidel tasten want intussen werd Arte in het digitale pakket naar een duurder pluspakket verplaatst.

Programmaraad beperkte bevoegdheden
UPC maakte onlangs een statement dat de Programmaraad veel meer adviseert dan waartoe zij wettelijke bevoegdheid heeft.  Zo adviseerden zij RTL7 in te ruilen voor Rotana Musica, een Arabischtalig kanaal. Ook dit vrijblijvende advies is niet opgevolgd door UPC evenmin als een vrijblijvend advies voor doorgifte van het Spaanse TVE. Het distributiebeleid van UPC is helder: alleen verplichte kanalen worden doorgegeven aangevuld met keuzes die commercieel gezien het meest gunstig uitvallen. Het feit dat de programmaraad commerciële zenders in hun beperkte zwaarwegende advies voor 15 zenders zette, met als motivatie de hoge kijkcijfers, is nu ten koste gegaan van de buitenlandse kwaliteitszender waar ‘jarenlang strijd om is gevoerd’! De programmaraad heeft met de door haar gemaakte keuze om kwetsbare niet-commerciële zenders als TVE en Arte buiten het wettelijk basispakket te houden,  er dus zelf voor gezorgd dat UPC haar beleid kon uitvoeren zoals het dit heeft gedaan.

Radio-uitbreiding
Ondanks dat de (populair gebleken) radiostation BBC Radio 1 en WDR 4 voor de stad Amsterdam niet meer geadviseerd werden blijven deze wel overal op de kabel. In Groot-Amsterdam worden volgens mededelingen van UPC de nieuw geadviseerde Radiozenders FIP (France Inter Paris, een muziekzender) en DeutschlandFunk Köln,  toegevoegd aan het radioaanbod dat hiermee van 39 naar 41 zenders zal worden uitgebreid. [JHV/Radio.NL]

Gerelateerde berichten