Search
Close this search box.

Geen alcoholreclame op MTV, TMF en Slam FM

De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik laat jaarlijks vaststellen welke radio- en televisiezenders op basis van de kijk- en luistercijfers zijn aan te merken als jongerenzender. In 2011 zijn de televisiezenders TMF en MTV als jongerenzender vastgesteld. Voor de radio is dit de landelijke zender Slam FM. Stiva doet dit, omdat alcoholreclame bedoeld is voor volwassenen en niet voor een te jonge doelgroep.

Uitzending van alcoholreclame op één van deze radio en/of tv-zenders zal als een overtreding van artikel 23 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) aangemerkt worden.

De definitie van een jongerenzender volgens de RvA is ‘een zender waarvan meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen’. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen (personen die jonger zijn dan 18 jaar) in het kijk- en luisterpubliek is uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- en luistercijfers, afgezet tegen het programma-aanbod van een zender.

Televisiezenders
In de analyse voor TV zijn de volgende zenders betrokken:  Nederland 1, Nederland 2, Nederland 3, RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, Net 5, SBS 6, Veronica, Comedy Central, TMF, MTV, Discovery Channel, National Geographic Channel, Animal Planet, Disney XD en Nickelodeon.

De gegevens voor de analyse van de televisiezenders zijn afkomstig van de Stichting KijkOnderzoek. De zenders Disney XD en Nickelodeon delen een kanaal met respectievelijk Veronica en Comedy Central waarbij Disney XD om 18.00 uur ophoudt met haar uitzendingen en Nickelodeon om 20.00 uur. Op deze zenders is het door de Mediawet niet toegestaan om alcoholreclame uit te zenden.

Radiozenders
De gegevens voor de analyse van de radiozenders zijn afkomstig uit het Continu LuisterOnderzoek (CLO) dat Intomart GfK in opdracht van het Radio Advies Bureau (RAB) heeft uitgevoerd. In het CLO worden alleen de zenders vermeld die aan het Radio-onderzoek deelnemen. Gemiddeld worden 45 radiozenders gemeten en deze maken ongeveer 94% van het totale luistergedrag uit.

Alcoholreclame rondom programma’s op TV en radio
Voor alle overige televisie- en radiozenders geldt: reclame voor alcoholhoudende drank mag niet worden uitgezonden op radio en televisie direct voorafgaand aan, of tijdens, of direct volgend op programma’s die volgens algemeen in de markt geaccepteerde luister- of kijkcijfers voor meer dan 25% worden gehoord respectievelijk bekeken door minderjarigen. Dit is vastgelegd in artikel 21 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten