CDA in de bres voor Radio 227

Radio 227, werkzaam vanuit Hellouw, heeft de Haagse politiek gevraagd in te grijpen in de hoge kosten die commerciële radiozenders in Nederland aan diverse instanties en overheidsinstellingen moeten betalen. Tevens vraagt Radio 227 te kijken naar de ‘valse concurrentie’ in deze markt. Naar aanleiding hiervan hebben inmiddels meerdere politieke partijen op diverse vlakken van zich laten horen.

Zowel de VVD als D66 maken zich druk omtrent de ondoorzichtigheid van de Buma en bereiden Kamervragen voor. Maandag 11 juli stelde CDA Tweede Kamerlid Maarten Haverkamp vragen over Radio 227 aan de minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tweede Kamerlid Haverkamp hoopt dat Marja van Bijsterveldt de kosten voor de Reclame Code Commissie en het Commissariaat voor de Media niet langer wil baseren op het aantal kabelaansluitingen maar wel op het aantal luisteraars. Dat zou de Hellouwse zender duizenden euro’s per jaar schelen.

Vragen aan minister Marja van Bijsterveldt 
1. Bent u bekend met het feit dat Radio 227 (als enige 24/7 40+ easy listeningzender in Nederland waar een kleine 400.000 ouderen op aangewezen waren) sinds 1-1-2011 in het overgrote deel van Nederland niet meer te beluisteren is via de kabel?

2. Kunt u bevestigen dat een station zoals Radio 227 om te kunnen uitzenden via de kabel bij benadering de volgende kosten moe(s)t maken;
a. Buma/Stemra €15.000,- ; zo nee welk bedrag dan wel, zo ja wat vindt u van dit bedrag?
b. Commissariaat van de Media € 8120,- ; zo nee welk bedrag dan wel, zo ja wat vindt u van dit bedrag?
c. Sena € 2500,- ; zo nee welk bedrag dan wel, zo ja wat vindt u van dit bedrag?
d. Reclame Code Commissie € 2941,- ; zo nee welk bedrag dan wel, zo ja wat vindt u van dit bedrag?

3. Zijn eerder genoemde bedragen gebaseerd op aansluitingen? Zo ja is het aantal luisteraars niet een betere, maar vooral meer eerlijke, verdeelsleutel?

4. Bent u bereid om de kosten voor het Commissariaat en de Reclame Code Commissie te reduceren, zo nee waarom niet? Zo ja op welke termijn?

Radio 227, in 2002 opgericht heeft in eerste instantie in Nederland de voortrekkersrol op zich genomen voor een ouder publiek 24/7 muziek uit te zenden. Op haar hoogtepunt bestreek ze meer dan de helft van Nederland via de kabel maar werd door mediabureau’s gemeden omdat de doelgroep “te oud” bevonden werd (en wordt). De publieke omroep Radio 5 en Max zijn toen met publiek geld in dat gat gesprongen. [RadioWereld.NL] 

Gerelateerde berichten