Broadcast Partners daagt Novec voor de rechter [Update]

Broadcast Partners (BP) daagt zendmastbeheerder Novec voor de rechter om de door Novec opgelegde noodmaatregelen van tafel te krijgen en het zendbereik van haar klanten te herstellen. Volgens BP kunnen die maatregelen alleen maar opgelegd worden als sprake is van een “manifeste dreiging”. Novec levert voor die “dreiging” echter geen enkel bewijs en voert evenmin constructief overleg.

Volgens Broadcast Partners lijden de klanten van Broadcast Partners daardoor omvangrijke en onnodige schade. Radiostations zijn volgens BP de dupe van de bureaucratische houding van zendmasteigenaar Novec.

Na de brand in de zendmast in Lopik van juli eiste Novec dat Broadcast Partners het vermogen van de zendinstallaties zou reduceren tot 10% van het normale zendvermogen.

Het gevolg is een dramatisch verlies aan zendbereik van Q-Music, de publieke radiozenders Radio 1 tot en met 4, en BNR Nieuwsradio. De publieke omroep heeft als wettelijke taak om overal en door iedereen ontvangen te kunnen worden en fungeert als rampenzender. Vanwege de beperkingen die Novec oplegt, zijn de publieke radiozenders, Q-music en BNR in delen van de Randstad en Brabant niet of slecht te ontvangen. Het kort geding dient op donderdag 25 augustus.

Robert-jan van der Hoeven, directeur van Broadcast Partners: “Novec legt allerlei beperkingen op, is niet duidelijk en motiveert haar maatregelen niet. Over alternatieve maatregelen die veel minder belastend zijn voor de radiostations, wil Novec niet praten. Novec vindt het niet zo erg voor de radiostations, zo heeft haar directeur laten weten; Nederland kan volgens Novec wel even zonder radio.”

In de afspraken tussen Novec en Broadcast Partners staat, dat noodmaatregelen alleen mogen worden opgelegd als sprake is van een ‘manifeste dreiging’ voor de veiligheid.  Daarvan is geen sprake: BP heeft nota bene als enige op de zendtorens een temperatuurbewakingssysteem, waarmee de temperatuur online en real time in de gaten gehouden kan worden.

Van der Hoeven: “Dat is voor Novec kennelijk niet genoeg om het vermogen meteen weer op niveau te brengen. Onder de vlag van veiligheid tovert Novec de ene na de andere nieuwe eis of aanscherping voor ons bedrijf op tafel, maar overleg, laat staan uitleg over de noodzaak daarvan of het bestaan van een ‘manifeste dreiging’ blijven uit.

Ondertussen doet Novec het rustig aan: medewerkers blijken niet bereikbaar of bereid tot het zoeken naar oplossingen en de directie is met vakantie gegaan. Als klap op de vuurpijl kondigde Novec afgelopen dinsdag aan, dat zij onze klanten en de Nederlandse radioluisteraar nog eens een maand wil laten wachten op fatsoenlijke ontvangst. Zij trekt daar 28 dagen voor uit, terwijl dat ook in 28 uur kan.

De schade loopt elk uur op en dat kost ons en onze klanten handenvol geld. Je kunt je dus afvragen of het staatsbedrijf Novec de markt, waarin zij opereert wel begrijpt en of de overheid niet eens moet ingrijpen in dit monopolie.

Wij vinden in elk geval dat het zo niet langer kan en zijn het aan onze klanten verplicht om de rechter nu te vragen om de vermogensbeperkingen meteen op te heffen.

Ook al weten we dat de uitkomst ongewis is omdat het lastig is voor een kort gedingrechter om de situatie op een zo korte termijn helemaal te bestuderen.”

BP: “De experts van BP werken hard mee aan de onderzoeken, die gaande zijn naar de oorzaak van de brand in Lopik. Daarbij zijn veel partijen betrokken en de materie is complex. Het is niet eenvoudiger geworden, omdat Novec meteen na de brand en zonder dat andere partijen dat wisten, bekabeling heeft afgebroken, terwijl dat voor de veiligheid niet nodig was. De brandoorzaak is daardoor niet goed meer te reconstrueren.

Over de oorzaken van de branden is nog niets bekend. BP betreurt dan ook de aantijgingen in haar richting, die niet gebaseerd zijn op deugdelijk onderzoek, maar kennelijk voortkomen uit de slechte verstandhouding tussen partijen.  Alle betrokken dienen af te wachten wat de uitkomsten van de technische onderzoeken opleveren.

Die onderzoeken zullen naar de mening van de verzekeringsexperts nog maanden in beslag nemen, zodat tussentijdse oplossing van de beperkingen zeer noodzakelijk is. Voorts moet Novec naar de mening van Broadcast Partners niet langer wachten met het aanbrengen van adequate branddetectie en brandblusmiddelen in haar zendmasten. Die bleken niet in de masten aanwezig, zijn door Novec in juli wel aangekondigd, maar zijn er nog steeds niet.”

Broadcast Partners
Broadcast Partners is de grootste zenderexploitant van Nederland en bedient tientallen nationale en regionale publieke en commerciële radiozenders, waaronder Radio 538, Q-Music, BNR Nieuwsradio, 100%NL, de vier nationale FM-zenders van de NPO en binnenkort ook Slam FM. Daarnaast is zij de zenderbeheerder van radiostations in België en Denemarken. [RadioWereld.NL]