Search
Close this search box.

Koninginnedag Amsterdam zonder 538 blijft ‘kleinschalig’

Amsterdam zet de dit jaar ingezette lijn om Koninginnedag kleinschaliger te vieren voort. In 2013 is voor eenzelfde opzet gekozen. Voor het eerst in jaren werden in de Amsterdamse binnenstad geen grote massa-evenementen meer georganiseerd. In plaats van het 538-feest op het Museumplein werden meer kleine feesten verspreid over de stad gehouden.

Ook was er extra aandacht voor het tegengaan van alcoholmisbruik, meldt de gemeente na een evaluatie.

De nieuwe opzet doorbrak volgens de gemeente de trend van ‘almaar grotere bezoekersaantallen en almaar groter wordende risico’s’. Dit jaar kwamen zo’n zevenhonderdduizend mensen op de stad af. Dat waren er honderdduizend minder dan in 2010.

Slam FM een smet op Koninginnedag
Uit onderzoek blijkt dat het aantal kleine incidenten meer dan gehalveerd is. Ook het aantal ambulanceritten daalde enorm. Eind september lekten al enkele conclusies uit het rapport van het COT uit. Het instituut heeft onder meer kritiek op het feest van Slam FM op het Java-eiland, volgens ondervraagden ‘de enige smet op Koninginnedag’. Bij het evenement was het al snel veel te druk.

Amsterdam moet volgens het COT (instituut voor veiligheids- en crisismanagement) de regels de komende jaren verder aanscherpen. De gemeente zegt daarom eerder te beginnen met het aanvragen en beoordelen van vergunningen. Zo kan beter worden overlegd met organisatoren van evenementen over veiligheidsmaatregelen. Daarnaast blijft het alcoholmisbruik van jongeren een aandachtspunt. De gemeente gaat daar opnieuw over in overleg met horecaondernemers, de detailhandel en supermarkten. [Radio.NL/Novum]