Regionale omroep positief over rapport Raad voor Cultuur

De regionale omroepen omarmen het vanochtend gepresenteerde advies van de Raad voor Cultuur om de journalistieke krachten in de regio te bundelen.

De regionale mediacentra die ontstaan door vergaande samenwerking tussen de regionale omroepen, kranten en de lokale omroepen kunnen volgens de regionale omroepen een krachtige impuls geven aan de journalistiek in de regio. Ook de inhoudelijke samenwerking tussen landelijke en regionale omroep die in het rapport wordt bepleit krijgt de steun van de regio.

In de regio
De Raad voor Cultuur spreekt van een zorgwekkende mediasituatie in de regio. Door oplagedalingen bij dagbladen en bezuinigingen bij regionale omroepen wordt de situatie in de regio steeds slechter. De regionale omroep deelt die zorg. De aanpak om de journalistieke krachten in de regio te bundelen, via het voorgestelde coöperatiemodel, kan dan ook op steun rekenen.

Het sluit nauw aan bij de initiatieven die verschillende regionale omroepen al hebben genomen om verdere verschraling van de regionale journalistiek een halt toe te roepen. Vanuit zijn publieke functie voelt de regionale omroep de verantwoordelijkheid om een spilfunctie te vervullen bij het tot stand brengen en verder uitbouwen van samenwerkingsverbanden met dagbladen en lokale omroepen.

Het voorstel om ook niet-media organisaties (maatschappelijke instellingen, bibliotheken, etc.) bij de samenwerking te betrekken past zeer goed bij de verbindende en culturele functie die de regionale omroep ook heeft en graag verder wil uitbreiden.

Samenwerking landelijke en regionale omroep
De Raad voor Cultuur stelt dat de regionale mediavoorziening vanuit de regio moet worden bestuurd en niet door ‘Hilversum’. Dit is volledig in lijn met de toekomstvisie van de regionale omroep. Daarnaast moet vanzelfsprekend intensief inhoudelijk worden samengewerkt met partijen in Hilversum. Die samenwerking moet de publieke nieuwsvoorziening en zeker ook de culturele programmering versterken.

Het voorstel dat koepelorganisatie ROOS namens de 13 regionale omroepen eerder deed om te komen tot vijf regionale clusters waarbinnen de regionale omroepen op efficiënte wijze fijnmazige journalistiek bedrijven en daarnaast de regionale culturele identiteit een plek geven wordt ondersteund door de Raad voor Cultuur. Hiermee wordt de unieke rol van de regionale omroep nog maar eens bevestigd. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten


Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email