Search
Close this search box.

Hindoe-omroep OHM benoemt directeur na interne problemen

[Update] John van der Starre wordt directeur-bestuurder ad interim bij Hindoe-omroep Stichting Ohm. Met zijn aanstelling hoopt de omroep dat er nu een einde komt aan de periode van enorme bestuurlijke onrust binnen de omroep. Een maand geleden moest de politie nog een gewelddadige bezetting bij de Hindoestaanse omroep beëindigen.

Van der Starre, benoemd door de Raad van Toezicht van de stichting Organisatie voor Hindoe Media (OHM), is bestuurskundige en registeraccountant voor maximaal zes maanden bij de omroep.

Vraagtekens?
Henk Krishnadath, voorzitter van de Raad van Toezicht hoopt met de ‘tijdelijke’ aanstelling van de heer Van der Starre dat er een einde aan een periode van bestuurlijke onrust voor de omroep.

“De rechter stelde de Raad van Toezicht op alle punten in het gelijk in een kort geding dat zij had aangespannen tegen de voormalig directeur-bestuurder. Deze weigerde onder andere zijn ontslag te aanvaarden en eigendommen van de omroep te retourneren. Ook is een last onder dwangsom opgeschort die het Commissariaat van de Media in december oplegde. Deze last onder dwangsom was gericht op het realiseren van een deugdelijke administratieve organisatie, deugdelijke bedrijfsprocessen en deskundig en onafhankelijk toezicht. Het Commissariaat voor de Media heeft vertrouwen in de stappen die de omroep in dezen heeft genomen met, onder andere, de benoeming van Van der Starre.”

Orde op zaken
Alle levensbeschouwelijke omroepen en hun programmering vallen vanaf 2016 onder verantwoordelijkheid van de publieke omroep NPO. Van der Starre: ‘Juist op dit moment is het belangrijk om op zowel bestuurlijk als organisatorisch niveau kwaliteit en rust te realiseren binnen de omroep. Ik ga alles in het werk stellen om de stichting en haar medewerkers op alle terreinen gereed te maken voor een ordelijke overgang naar de NPO, die de programmatische taken per 2016 overneemt.’

Stichting OHM
Stichting OHM is een organisatie die kennis over Hindoeïsme voor geïnteresseerden toegankelijk wil maken. Dit doet zij door middel van radio- en televisie uitzendingen. OHM is een zendgemachtigde die haar grondslag vindt in de mediawet artikel 2.42. En die als hoofddoel heeft: integratie van de Hindoecultuur in de Nederlandse samenleving.

Waarschuwing OHM wegens niet tijdig indienen jaarrekening
Het Commissariaat voor de Media heeft Stichting OHM, dat ook in strijd met de Mediawet 2008 heeft gehandeld door niet tijdig haar jaarrekening 2013 bij het Commissariaat in te dienen, een waarschuwing gegeven.

Gezien het feit dat Stichting OHM op 28 juli 2014 haar definitieve jaarrekening 2013 alsnog heeft ingediend, volstaat het Commissariaat met het geven van een waarschuwing aan Stichting OHM wegens overtreding van artikel 2.171, tweede lid, Mediawet 2008. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten