FNV KIEM sluit principeakkoord over cao RTL Nederland

FNV KIEM heeft met de directie van RTL Nederland een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. Deze cao geldt vanaf 1 januari 2015 en is voor 2 jaar afgesloten.

Afgesproken is de lonen per 1 januari 2015 en per 1 januari 2016 structureel met 1,5% te verhogen. Daarnaast wordt op basis van een realistische bedrijfsperformance twee keer een incidentele uitkering van 0,5% over het jaarsalaris uitbetaald. In de jaren 2015 en 2016 is de totale salarisstijging daarmee 2%.

Nieuwe contracteringsregeling
Met RTL zijn ook cao-afspraken gemaakt over de invoering van een nieuwe contracteringsregeling op basis van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Werknemers die daarvoor gekozen hebben behouden ook de komende jaren een vaste eindejaarsuitkering. Voor specifieke gelimiteerde functies waarvoor dat op basis van de arbeidsmarktomstandigheden is vastgesteld, kan binnen strikte grenzen worden afgeweken van de standaard ketenbepaling van 3 contracten in 2 jaar naar maximaal 6 contracten in 4 jaar. Belangrijk is dat de bonden en de werkgever de huidige vergoedingsregeling die geldt bij het beëindigen van tijdelijke contracten voor de duur van deze cao handhaven.

De invoering van de nieuwe wettelijke transitievergoeding maakt het nodig dat partijen onder de looptijd van deze cao in overleg gaan over een nieuwe opzet van de  beëindigingsvergoeding voor tijdelijke contracten vanaf 1 januari 2017. Er gaat onderzoek gedaan worden naar het in de cao opnemen van een verlenging van de WW-uitkering waarvan de wettelijke duur vanaf 1 januari 2016 fasegewijs gaat verminderen. Daarnaast willen partijen onderzoek doen naar de mogelijkheden om bij cao regels vast te stellen voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij het vervallen van arbeidsplaatsen.

Bij RTL Nederland werken rond de 600 werknemers die onder deze cao vallen. In de komende weken gaat FNV KIEM de leden over het bereikte akkoord raadplegen. [Radio.NL/FNV]

Gerelateerde berichten


Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email