Auteurs bij Buma/Stemra nog onbekend met flexibel rechtenbeheer

Componisten en tekstschrijvers die aangesloten zijn bij Buma/Stemra weten vaak niet dat ze een deel van hun auteursrechten kunnen uitsluiten van collectief beheer. 72 procent is nog niet bekend met de mogelijkheden van het zogeheten flexibel beheer en slechts 1 op de 5 muziekauteurs kan de gevolgen ervan overzien.

Dat blijkt uit een onderzoek dat Buma/Stemra uit liet voeren door bureau SEO Economisch Onderzoek onder 720 respondenten. Buma/Stemra is de auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van haar leden wereldwijd.

Sinds juni 2014 is het voor leden van Buma/Stemra – auteurs, erfgenamen en uitgevers – mogelijk om de exploitatie van bepaalde auteursrechten uit te zonderen van collectief beheer door Buma/Stemra. Via een zogenoemd opt-out-systeem kunnen leden ervoor kiezen om rechten in vijf verschillende categorieën, te weten Events (concerten, festivals), Online (Youtube, Spotify), Achtergrondmuziek (winkels, bedrijven, horeca), RTV en Simulcasting en Mechanisch (o.a. cd’s en dvd’s), uit te sluiten van collectief beheer door Buma/Stemra.

Uit het onderzoek van SEO Economisch Onderzoek blijkt verder dat de belangrijkste keuzefactor voor een beheersoptie de hoogte van de rechtenvergoeding is, gevolgd door gemak en de snelheid van uitbetaling. Een meerderheid van de respondenten geeft aan de hoogte van de rechtenvergoeding door Buma/Stemra als goed of zeer goed te waarderen.

Buma/Stemra neemt een aantal signalen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen serieus en heeft daarin al stappen gezet. Het gaat hier om de mogelijkheden om eigen werk te promoten binnen het systeem van collectief beheer. Door de invoering van flexibel beheer worden de mogelijkheden op het gebied van promotie van eigen werk sterk uitgebreid. Met betrekking tot de snelheid van uitbetaling wordt gekeken naar een verbetering van de processen en procedures. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten gaat Buma/Stemra de komende maanden intensiever communiceren over flexibel beheer middels een nieuwsbrief aan de leden. Hiermee wil de organisatie bijdragen aan het nemen van een weloverwogen beslissing over het al dan niet uitsluiten van rechten. [Radiowereld.NL]