Kamer neemt motie aan om radiofrequenties niet te veilen

De Tweede Kamer verzoekt Minister Kamp dringend om de radiofrequenties niet te veilen en bestaande vergunningen te verlengen. Gisteravond is hiervoor een motie aangenomen, die onder andere door SP-kamerlid Sharon Gesthuizen werd ingediend.

In de motie, die mede werd ingediend door Astrid Oosenbrug (PvdA), Bart de Liefde (VVD), Kees Verhoeven (D66) en Agnes Mulder (CDA) schrijft Gesthuizen:

“Overwegende dat digitalisering van radiofrequenties van groot belang is om tot een beter gebruik van het radiospectrum te komen, constaterende dat na de veiling in 2003 deze vergunningen verlengd zijn zodat exploitanten zich konden richten op digitalisering van hun frequentiegebruik;

van mening dat de noodzaak tot digitalisering van radiofrequenties nog steeds actueel is;

verzoekt de regering in overleg met de marktpartijen te komen tot een besluit waarbij clausulering voór landelijke kavels wordt afgeschaft, met uitzondering van nieuws en Nederlandstalige muziek; wijziging van eigendomsbeperking van landelijke kavels van maximaal één ongeclausuleerd kavel én één geclausuleerd kavel naar maximaal vier kavels; en de vergunningen ten behoeve van het uitzenden op de FM-band worden verlengd;

verzoekt de regering met de marktpartijen in overleg te treden om tot overeenstemming te komen over beslechting danwel beëindiging van de huidige juridische geschillen en de waardebepaling van de kavels zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de huidige vergoedingen die door marktpartijen worden betaald.”

Tevens wordt Minister Kamp verzocht de Kamer voor 1 september 2015 over dit alles te informeren.

Donderdag werd al duidelijk dat de Minister en de Kamer niet op één lijn liggen. Vooralsnog is de Minister van plan om te veilen. “Het is niet zo dat ik een loopjongen van de Tweede Kamer ben”, antwoordde de minister. Grote vraag is dan ook wat de Minister met de aangenomen motie gaat doen. Kamp is niet verplicht om de motie ook daadwerkelijk op te volgen. [Radiowereld.NL]