Minister Kamp gaat FM-licenties met vijf jaar verlengen

[Update] De veiling van commerciële FM-frequenties is zo goed als zeker van de baan. Minister Kamp geeft alsnog gehoor aan de wens van de Tweede Kamer en de radiostations en gaat de huidige FM-licenties verlengen. Dit laat de minister in een brief weten. Het gaat om een periode van vijf jaar.

Voor het zomerreces kwam Minister Kamp in aanvaring met de Tweede Kamer over de toekomst van de commerciële FM-frequenties. De Minister wilde de frequenties voor een periode van 10 jaar gaan veilen. De kamer en de radiostations waren hier vel op tegen. Het zou voor flinke onrust in de radiowereld zorgen en de digitalisering van de radio afremmen.

Licenties met 5 jaar verlengd
De Minister heeft de Kamer en de commerciële radiostations per brief laten weten toch voornemens te zijn de commerciële radiolicenties te gaan verlengen. Het gaat om een periode van vijf jaar, dus tot 31 augustus 2022. Aan de licenties zal opnieuw DAB+capaciteit gekoppeld worden.

Waarde opnieuw berekend
Voordat tot verlenging over kan worden gegaan, dient de minister een drietal zaken te regelen. Zo zal de waarde van de FM-kavels opnieuw bepaald worden middels een SEO-model. Dit zal gebeuren op basis van actuele cijfers. De radiostations hebben al aangegeven dat hier draagvlak voor bestaat, aangezien bij een veiling de te betalen bedragen wel eens hoger kunnen zijn.

Motivatie
Ten tweede dient de Minister goed te motiveren waarom de licenties verlengd gaan worden. “In mijn brief van 26 juni jl. heb ik aangegeven dat de wet als voorkeursinstrument een veiling voorschrijft voor vergunningen die aan het eind van hun looptijd zijn gekomen. Het is alleen mogelijk hiervan af te wijken indien dit bijdraagt aan de bevordering van de overgang van analoge naar digitale techniek,” zo schrijft de Minister.

Betere ontvangst DAB+
“Om met recht gebruik te kunnen maken van deze uitzonderingsgrond is een robuust digitaliseringsplan van de sector nodig. Dit plan zal een overtuigende versnelling van de digitalisering moeten aantonen. De landelijke partijen hebben een voorstel gedaan om onder meer de indoordekking te verbeteren voor 1 januari 2016 en om de marketinginspanningen te verhogen teneinde de consument te overtuigen over te stappen naar de digitale ether.”

“Ik zal advies inwinnen bij onafhankelijke experts om zeker te stellen dat de versnelling van digitalisering bij een verlenging deugdelijk is onderbouwd. Zoals aangekondigd zal ik ter ondersteuning van de digitalisering in elk geval extra spectrum beschikbaar stellen. Dit zal in het voorjaar van 2017 worden geveild.”

Einde eigendomsbeperking, clausulering blijft
Als laatste zal er een einde komen aan de huidige eigendomsbeperkingen van maximaal twee landelijke FM-kavels (één geclausuleerd en één ongeclausuleerd). Dit is juridisch niet onmogelijk, omdat de huidige beperkingen niet in de vergunning, maar in wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

De clausulering van de verschillende partijen zal echter niet gewijzigd worden. “Zoals eerder aangegeven is het versoepelen daarvan bij een verlenging juridisch zeer kwetsbaar. Verlenging van een vergunning is een verlenging van hetzelfde product. Alleen na een verdeling kan aan de eigenschappen van dit product worden getornd. Ik zie daarom geen mogelijkheden iets te veranderen aan de clausulering,” aldus de Minister.

De Minister streeft ernaar om de verlenging van de radiolicenties nog dit jaar af te ronden. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten