NPO start journalistiek inloopspreekuur

De NPO vindt het belangrijk dat programmamedewerkers en redacties goed geïnformeerd worden over de achtergronden van programmatische keuzes. Wat zijn de overwegingen bij een jaarplan? Waarom is een plaatsingsbesluit genomen? Daarom heeft de NPO in overleg met de NVJ een Programmeringsstatuut opgesteld.

Hiermee sluit de NPO weer een beetje meer aan de wens van de Tweede kamer die bij de behandeling van de Mediawet de wens uitsprak dat de NPO meer transparantie zou betrachten rondom haar besluitvorming.

In het programmeringsstatuut staat hoe NPO de programmamedewerkers van de omroepen informeert over de achtergronden van het programmeringsbeleid. Ook beschrijft het Statuut hoe de programmering van de NPO in de praktijk tot stand komt en hoe de rollen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van NPO en de omroepen zijn verdeeld.

Om programmamedewerkers en redacties beter te informeren over de programmatische keuzes, organiseert de NPO jaarlijks een bijeenkomst waarin de net- en zendermanagers de jaarplannen Radio en Televisie presenteren. De eerste bijeenkomst zal medio september 2017 plaatsvinden.

Eind juni start een maandelijks inloop-uur waar medewerkers van journalistieke programma’s vragen kunnen stellen aan de netmanager van NPO 2 en de zendermanager van Radio 1 over een plaatsingsbesluit. Het gaat in dit gesprek niet zozeer om het inhoudelijk bespreken van programma’s, maar om het uitleggen waarom bepaalde programmatische keuzes zijn gemaakt. [Radiowereld.NL]