DENK verliest kort geding tegen journalisten BNNVARA

Het radioprogramma ‘De Nieuws BV’ van BNNVARA op NPO Radio 1 hoeft de geluidsopnamen van gesprekken over de nepnieuwscampagne van de politieke partij DENK niet van internet te verwijderen. De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat “de belangen van de journalisten zwaarder wegen dan die van de politieke partij”.

DENK verliest kort geding tegen journalisten BNNVARA BNNVARA: “De reportage waarin De Nieuws BV onthulde dat DENK een nepnieuwscampagne plande mag dus online blijven staan.

In die reportage waren ook fragmenten van een heimelijk opgenomen gesprek met Farid Azarkan te horen.

Azarkan erkent daarin dat DENK de campagne plande en hij verantwoordelijk is. DENK wilde via een kort geding afdwingen dat die opnames verwijderd zouden worden.”

De Nieuws BV heeft volgens de rechtbank terecht aangevoerd dat (het idee voor) de nepnieuwscampagne als een ernstige misstand kan worden aangemerkt. Anders dan DENK beweert ging het hier niet over een ‘pikant nieuwsfeitje’, maar om een misstand waarover het publiek moest worden geïnformeerd. “De nepbanner kon immers leiden tot polarisatie, angst en haat en had Wilders mogelijk zelfs in gevaar gebracht,” aldus de rechtbank.

Bovendien vond de uitzending voldoende steun in de feiten en konden met de opnamen de beschuldigingen van Denk aan het adres van de journalisten, worden weerlegd.” De rechtbank vindt die beschuldigingen van DENK aan de makers van De Nieuws BV dus onterecht.

BNNVARA vindt het een goede zaak dat de Rechtbank de journalisten van De Nieuws BV nadrukkelijk en op alle punten in het gelijk stelt en in bescherming neemt tegen een partij die probeert de waarheid te verhullen onder andere door journalisten vals te beschuldigen.

Het Algemeen Dagblag meldde twee weken geleden naar aanleiding van een eerdere zitting dat Azarkan niet meer met de pers zou praten als geoordeeld zou worden in zijn nadeel. Vooralsnog heeft de partij geen reactie gegeven op de uitspraak. [Radiowereld.NL]