Vlaamse Regering keurt nieuw herstelbesluit frequentieplan goed

De Vlaamse Regering heeft opnieuw een herstelbesluit voor het Vlaamse frequentieplan goedgekeurd. Dit was nodig na de vernietiging door de Raad van State (RvS) en de afwijzing van het daaropvolgende herstelbesluit van de regering. Over hoe nu verder is nog veel onduidelijkheid.

Vlaamse Regering keurt nieuw herstelbesluit frequentieplan goed In oktober 2018 vernietigde de RvS het Vlaamse frequentieplan van 2017 dat sinds begin vorig jaar in werking is getreden. Volgens de RvS had de regering verzuimd aan te geven welke frequenties er nog meer beschikbaar zijn in Vlaanderen met daarbij de reden waarom deze niet worden uitgegeven aan radiostations.

Het gaat hierbij om frequenties die niet door de internationale coördinaties zijn gekomen of frequenties met een te laag bruikbaar vermogen. Ook zijn frequenties toegewezen aan buitenlandse legerzenders of gereserveerd voor evenementenzenders.

Herstelbesluit…
De Vlaamse regering wilde het frequentieplan middels een herstelbesluit met terugwerkende kracht repareren. Daarom kwam er een nieuwe consultatieronde met aanvullende informatie over frequenties. Daarbij werd besloten om alsnog acht (zwakke) frequenties beschikbaar te stellen aan lokale radiostations.

…afgekeurd
Maar opnieuw riep de RvS de Vlaamse regering een halt toe. Bij het herstelbesluit was de consultatie opnieuw niet voldoende transparant verlopen. Zo ontbrak de informatie over evenementenfrequenties en de overeenkomst die de Vlaamse regering sloot met de Waalse regering over het gebruik van frequenties.

Ook was de RvS van mening dat het frequentieplan niet met terugwerkende kracht gerepareerd kan worden vanwege lopende juridische zaken tegen het frequentieplan.

Hierop organiseerde de Vlaamse overheid wederom een consultatieronde waarbij de eerder ontbrekende informatie over frequenties was toegevoegd.

Nieuw herstelbesluit
Naar aanleiding van deze nieuwe consultatie is een nieuw herstelbesluit opgesteld met aangepaste frequentielijsten en aanvullende informatie over frequentie die niet beschikbaar zijn. Daarnaast is geschrapt dat het plan met terugwerkende kracht hersteld gaat worden, waarmee gehoor is gegeven aan vrijwel alle eisen van de RvS. De Vlaamse regering heeft afgelopen vrijdag dit nieuwe herstelbesluit goedgekeurd.

Hoe nu verder?
Dat het Vlaamse frequentieplan niet met terugwerkende kracht gerepareerd gaat/kan worden heeft nogal wat consequenties, al is nog niet helemaal duidelijk wat deze precies zijn. Sowieso lijkt het voor de hand liggend dat een deel van de erkenningsronde over moet.

Daarnaast lopen er tegen een flink aantal erkenningen nog procedures bij de RvS. Op 20 mei staan er nog een flink aantal procedures op de agenda en de vraag is over hierover nog een uitspraak komt voor de Vlaamse Parlementsverkiezingen die op 26 mei zijn. Grote vraag is of daarna Minister Gatz van media nog terug mag komen om zijn klus af te maken. [Radiowereld.NL]
Foto rechtsboven: Pixabay, foto groot: Radio.NL