Adviescollege Radio adviseert veiling radiofrequenties in 2022

Het Adviescollege radio adviseert Staatsecretaris Keijzer van Economische zaken en Klimaat (EZK) om de commerciële radiofrequenties in 2022 te gaan veilen. Dit blijkt uit het rapport “Naar een toekomstbestendig beleid voor commerciële radio” dat maandag is verschenen.

Adviescollege Radio adviseert veiling radiofrequenties in 2022 Op 31 augustus 2022 lopen alle FM-vergunningen voor commerciële radio af. Daarom moet Keijzer voor die tijd een beslissing nemen over wat er met de FM-frequenties gaat gebeuren.

Om tot een juiste beslissing te komen stelde ze een speciaal Adviescollege aan, bestaande uit Henk Don, Annemarie Drahmann en Paul Rutten.

Veilen voor 10 a 12 jaar
Maandag heeft het Adviescollege, met een maand vertraging, haar rapport opgeleverd. Het advies is om alle radiofrequenties in 2022 te gaan veilen en wel voor een periode van 10 a 12 jaar.

Het advies voor een nieuwe verdeling berust op twee hoofdargumenten. Allereerst worden schaarse frequentievergunningen in beginsel na hun looptijd opnieuw verdeeld, zodat nieuwkomers een kans krijgen de markt te betreden en de zittende vergunninghouders niet onevenredig worden bevoordeeld.

Ten tweede zijn de bestaande regels en voorwaarden van de frequentievergunningen toe aan modernisering en leiden tot een aantal belangrijke problemen. Zonder een nieuwe verdeling kunnen die volgens het college niet goed worden opgelost.

Na twee verlengingen en een totale looptijd van meer dan 19 jaar moet volgens het college het eerste argument zwaar wegen. Daarnaast is de verwachting van deskundigen en marktpartijen nu zo dat de FM-frequenties zeker tot in de jaren 2027-2032 nog een belangrijke rol blijven spelen.

Schrappen clausuleringen
Door te veiling kunnen ook de clausuleringen grotendeels geschrapt worden, alsmede de percentages regiogerichtheid voor de niet-landelijke FM-kavels. Geadviseerd wordt om alleen de clausulering voor een nieuwszender en een Nederlandstalige muziekzender te behouden.

Tevens heeft veilen de voorkeur boven een vergelijkende toets omdat bij een veiling de frequenties gaan naar een partijen die verwachten er het beste economische resultaat mee te behalen (en dus het hoogste bedrag kunnen bieden), wat volgens het college goed is voor de mededinging.

Voordat er geveild kan gaan worden is er een nieuw advies van het ACM nodig om te voorkomen dat er opnieuw een sterke marktconcentratie ontstaat.

Herindeling regionale FM-kavels
Ook stelt het adviescollege dat er een herindeling van de niet-landelijke FM-kavels nodig is om hun geografische dekking beter te laten aansluiten op die van de nieuwe regionale DAB+-allotments. Daarnaast is het college van mening dat er niet alleen maximale demografische bereik van 30% voor vergunninghouders van niet-landelijke FM-frequenties moet worden gesteld, maar ook op het programma. Dit moet voorkomen dat er middels regionale FM-frequenties landelijke radiostations ontstaan.

Advies veilen al verwacht
Dat het adviescollege adviseert om de frequenties te gaan veilen is voor velen geen verrassing aangezien vooraf al bekend was dat twee collegeleden al een voorkeur hadden voor veilen.

Paul Rutten heeft in het verleden vele onderzoeken gedaan naar radio-omroep en het belang van de ether. Hij was onder meer betrokken bij de voorbereiding van de integrale verdeling van FM frequenties in 2003 en de tussentijdse verlengingen die daarop volgden. In 2011 schreef hij al een column in NRC over de ‘onzinnige’ bezwaren tegen veilen.

Henk Don was tot begin dit jaar bestuurslid bij het ACM, dat eerder al een rapport opstelde voor EZK waarin gesteld werd dat alle negen landelijke radiostations dezelfde mogelijkheid moeten krijgen om luisteraars te verwerven. Dat kan alleen als de clausules verdwijnen, wat weer alleen kan bij een veiling.

Keijzer aan zet
Het is nu aan Staatssecretaris Keijzer om te bepalen in hoeverre ze het advies van het collega gaat overnemen. Daarna volgt ongetwijfeld nog een debat in de kamer. [Radiowereld.NL]
Foto: Radio.NL

Gerelateerde berichten