‘Keijzer werkt toe naar veiling FM-frequenties in 2025’

Ondanks dat er nog geen definitief besluit is genomen over de toekomst van de commerciële FM-frequenties na de noodverlenging, lijkt Staatssecretaris Keijzer toe te werken naar een veiling in 2025. In een brief aan de Tweede Kamer is ze vol lof over de recente veiling van landelijke DAB+-capaciteit.

‘Keijzer werkt toe naar veiling FM-frequenties in 2025’ Vorige maand werden 12 vergunningen voor een nieuw landelijk DAB+-multiplex geveild. Zes partijen wisten daarbij één of meerdere vergunningen te bemachtigen. In totaal leverde de veiling 3,1 miljoen euro op.

“Goede wijze”
De veiling van het landelijke digitale spectrum heeft aangetoond dat een veiling een goede wijze is om schaarse middelen te verdelen, ook bij commerciële radiovergunningen,” zo schrijft Keijzer. “Het veilen van commerciële radiovergunningen is ook in lijn met het advies van het onafhankelijk adviescollege “Toekomstbeleid Commerciële Radio”. Zo geeft het Adviescollege aan dat bij een veiling de beschikbare frequentieruimte toevalt aan de partij de er het beste economische resultaat mee kan halen.”

In oktober vorig jaar leverde Adviescollege radio haar rapport op over wat de Staatssecretaris in de toekomst het beste met de commerciële radiovergunningen kan doen. Maar dat het Adviescollege een veiling adviseert stond eigenlijk van tevoren al vast aangezien twee collegeleden vooraf al een voorkeur hadden voor veilen.

“Belangrijke bijdrage aan besluitvorming”
“Ook is het Adviescollege van mening dat een veiling de mededinging bevordert en een doelmatig gebruik van frequentieruimte,” vervolgt Keijzer. “Al met al ben ik van mening dat de behaalde resultaten van de landelijke veiling van laag 7 een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de besluitvorming over de vraag op elke wijze de commerciële radiovergunningen verdeeld moeten worden na 1 september 2025.” Daarmee lijkt de Staatssecretaris al voor te sorteren op een veiling van de FM-frequenties.

Niet te vergelijken
Maar waar de Staatssecretaris aan voorbij lijkt te gaan, is dat de recente veiling van DAB+-vergunningen niet vergeleken kan worden met een veiling van FM-frequenties. In het geval van de DAB+-vergunningen werden er 12 identieke vergunningen simultaan geveild, waarbij de veiling stopte toen er nog 12 aanvragen overbleven.

In het geval van een veiling van FM-frequenties gaat het om allemaal verschillende FM-pakketten met een verschillend bereik en dus ook een sterk verschillende waarde. Hiervoor moet bij een veiling dus voor een ander model gekozen worden.

Daarnaast heeft de veiling van DAB+-capaciteit geen nieuwkomers op de radiomarkt opgeleverd. Sterker nog: die deden niet eens mee aan de veiling. Alle zes de partijen die capaciteit verwierven, zijn al te ontvangen via de bestaande landelijke multiplex op 11C. Enige verschil is dat Kink en Radio Maria nu zelf capaciteit hebben verworven, terwijl ze nu ruimte huren bij andere vergunninghouders (RadioCorp en Sublime).

Foto: Pixabay

Waarde
Ook is de vraag wat de waarde van de FM-kavels in 2025 zal zijn, nu de digitalisering van radio in volle gang is. Onlangs werd bekend dat al bijna 20% van het radio luisteren in de auto al plaatsvindt via DAB+. Dat percentage zal de komende jaren alleen maar groeien nu alle nieuwe auto’s standaard met DAB+-geleverd moeten worden.

Momenteel is FM nog steeds uitermate belangrijk en voor de huidige stations op FM nog steeds van levensbelang, maar de vraag is of dit over vier jaar nog steeds zo is. Ook is het afwachten of het voor nieuwe partijen dan nog interessant om te gaan investeren in FM-distributie en of partijen hier nog de forse bedragen voor over hebben zoals bij de veiling van vier regionale FM-pakketten in 2020 nog het geval was. Inmiddels is wel duidelijk dat er toen veel teveel geboden is en dat er van “het beste economische resultaat” behalen geen sprake is in de ruim twee jaar looptijd van de vergunningen. [Radiowereld.NL]

Gerelateerde berichten