Search
Close this search box.

Zerobase


Zerobase

Nederland kent pas sinds 1992 commerciële radio via de ether. In eerste instantie waren een aantal radiostations via een aantal restfrequenties te ontvangen. Deze frequenties hadden een zeer beperkt bereik.

Lange tijd werd door de overheid volgehouden dat niet meer ruimte voor commerciële radio in de ether was. Dit ter bescherming van de publieke radiostations.  De commerciële stations lieten het er echter niet bij zitten en gingen zelf op onderzoek uit. Hieruit bleek dat er wel degelijk ruimte was voor commerciële radio via de ether. Het standpunt van de overheid dat er geen ruimte was voor commerciële radio was sneuvelde enkele jaren later. Er werden steeds meer nieuwe FM-frequenties gevonden. Grote vraag was echter hoe deze frequenties verdeeld moesten worden.

Het werd een discussie die jaren heeft geduurd. Hierdoor kregen commerciële stations steeds een tijdelijke vergunning om via een aantal FM-frequenties te mogen uitzenden. Om tot een definitieve indeling van de FM-band te komen werd er een zogenaamd Zerobase onderzoek gedaan. Hierin werden alle bestaande en nog beschikbare frequenties van zowel publieke en commerciële zenders tegen het licht gehouden en opnieuw ingedeeld. Hierdoor was er nog meer ruimte voor radiostations. Maar met meer ruimte was er nog steeds geen antwoord op de vraag: hoe worden de frequenties verdeeld? Plannen voor een veiling zorgde voor grote verdeeldheid binnen de commerciële radiowereld.

Uiteindelijk vond er in 2003 een vergelijkende toets plaats in combinatie met een financieel bod. Op 1 juni konden de winnaars van deze verdeling hun frequenties in gebruik nemen.

Ondanks dat de frequenties verdeeld waren, bleef het onrustig, Diverse partijen die naast een frequentie grepen stapten naar de rechter. In veel gevallen had dit weinig succes.

Toch was er één partij die door de rechter in het gelijk werd gesteld. Dit zorgde ervoor dat RTL FM in 2006 alsnog plaats moest maken voor nieuwkomer 100%NL. In 2011 werd bekend dat de FM-licenties van de meeste commerciële radiostations verlengd zijn tot 2017. Voorwaarde is wel dat de stations gaan investeren in Digital Audio Broadcasting (DAB).

RadioWereld.NL heeft de implementatie van het Zerobase en de frequentieverdeling op de voet gevolgd. Het resultaat is een dossier met honderden artikelen in de onderstaande dossiers.