Veel gegadigden voor commerciële radio

Bij het ministerie van OCW (Cultuur) zijn 21 aanvragen binnengekomen van bedrijven, die per 1 juni landelijk op de FM-band commerciële radio willen uitzenden. Met ingang van die datum is er plaats voor negen stations. Nu zijn er nog zeven actief. Ook de zeven bestaande landelijke commerciële stations moesten meedoen aan een “vergelijkende toets” om in aanmerking te komen voor een plaats op de FM-band.

Het ministerie noemt geen namen van gegadigden, maar inmiddels is duidelijk dat Veroncia afziet van een nieuwe frequentie. Noordzee FM en Radio 10 zouden wel willen doorgaan. Eerder werden de wederzijdse belangen ontvlochten tussen Radio 538 en Sky Radio in verband met de toewijzing van nieuwe frequenties, waarbij ook rekening wordt gehouden met eigendomsverhoudingen.

Voor vijf van de negen landelijke FM-stations worden minimumeisen gesteld aan het aanbod van programma’s. Het gaat onder meer om een nieuwszender en een zender voor Nederlandstalige muziek. Voor deze zogeheten geclausuleerde zenders hebben zich veertien aanvragers gemeld. Voor de vier ongeclausuleerde zenders, zonder minimumeisen aan de programma’s, waren dat er zeven.

Een onafhankelijke commissie brengt uiterlijk 23 mei advies uit aan de staatssecretaris van OCW. Bij de verdeling van nieuwe frequenties gaat het niet alleen om landelijke FM-zenders. In totaal is er ruimte voor 47 radiostations, waarvan 26 voor regionale FM-zenders en twaalf zenders voor de middengolf. Er hebben zich al met al 61 aanvragers gemeld. [Telegraaf/Radio.nl]