Opinie: Reactie op artikel kabelraden

Reactie op artikel kabelraden: UPC wil VRT Radio 2 van de kabel
UPC heeft de programmaraad in Brabant verzocht om VRT Radio 2 van de kabel te halen en er een andere Belgische zender voor te adviseren. Dit omdat na het in gebruik nemen van de nieuwe FM-zenders in Nederland het station niet meer goed te ontvangen is omdat de frequentie gestoord wordt.

Ook de ontvangst van VRT radio 1 en VRT Radio 3 (Klara) is niet meer optimaal. Hierbij dient vermeld te worden dat UPC in de regio Eindhoven en in de regio Rijnmond de signalen zelfstandig met analoge fm ontvangers opvangt. Dit was ook altijd gezien de nabijheid van Belgie, mogelijk. Ontvangst van de stations VRT Radio 1 en 2 is nu in het Rijnmond gebied erg slecht dan wel onmogelijk en dat gold ook voor Klara dat om die reden al verdween.
 

Nu zit UPC in Brabant met hetzelfde probleem en UPC vraagt nu de programmaraden om een andere Belgische zender te adviseren, te weten RVI (Radio Vlaanderen Internationaal). RVI is (helaas) het enige Vlaamse station tot nu toe dat op de satelliet uitzendt. In de regio Brabant zijn nu volgens UPC alleen Radio Donna, Studio Brussel en RVI nog goed te ontvangen. Eenzelfde situatie doet zich ook voor in de Rijnmond waar ook alleen RVI (satelliet) en Studio Brussel (100.9) en Radio Donna (89.0) via de zender Schoten kunnen worden ontvangen.

Dat de meeste Vlaamse etherfrequenties, vooral die van radio 1 en 2 nu gestoord worden is overduidelijk. UPC merkt ook terecht op dat de kwaliteit van de sommige signalen nu niet acceptabel is.

Maar UPC vergeet kennelijk of weet helemaal niet dat er in Zuid, Zuidwest en Midden Nederland tegenwoordig nog een andere mogelijkheid is om de Belgische radio zelf te kunnen ontvangen: DAB oftewel Digital Audio Broadcasting. In Belgie is DAB allang standaard ingevoerd en overal met digitale ontvangers uit de ether te halen. Dit is Digitale Radio in perfecte kwaliteit die niet gestoord kan worden door naastliggende kanalen. De DAB signalen kunnen door kabelkopstations tot ver in Nederland worden ontvangen.

Zo geeft de kabelmaatschappij REKAM (Gouda en omgeving) sinds medio vorig jaar alle 5 de VRT Radio zenders in perfect stereo door. Dit pakket ontvangen zij met DAB ontvangers via een eigen antenne die het signaal uit Schoten (provincie Antwerpen) ontvangt. Feit is dat bijv, in het Rijnmond gebied de analoge FM signalen van VRT Radio 1 en VRT Radio 2 uit Schoten nu worden weggedrukt door nieuwe Nederlandse frequenties (door Radio 4 en City Fm om precies te zijn). Voor DAB geldt dit niet en daar komt nog eens bij dat die ontvangst zeer zuiver is, vergelijkbaar met digitale satelliet radio.

Alleen moet UPC dan wel dus DAB ontvangers aanschaffen en dan zou in Rotterdam het uitrichten van de antenne op zender Schoten en in Eindhoven op de zender van Genk voldoende moeten zijn om alle stations storingsvrij te ontvangen.

De maatschappijen Essent en Casema hebben waarschijnlijk geen last van dit probleem: Essent kan de belgische zenders in principe via hun eigen netwerk aanvoeren omdat dit tot aan Zuid Limburg loopt. Casema maakt gebruik van glasvezel verbindingen met de aangeleverde en stabiele signalen vanuit Zeeland en/of DAB ontvangst. Ontvangst in bijv. Den Haag van VRT Radio 1 en Klara is nog steeds goed! De UPC kabelkop stations in Noord Holland en Friesland konden al nooit zelfstandig de VRT signalen uit de ether halen en die hebben daarom via andere maatschappijen aangeleverde signalen die in principe nog redelijk tot goed te ontvangen zouden moeten zijn.

De boodschap aan de programmaraden van UPC in Brabant en Zuid Holland is hiermee ook duidelijk: UPC kan alle Belgische stations via DAB perfect ontvangen en er hoeven dus geen zenders te verdwijnen. Het is alleen wel te hopen dat deze boodschap bij de programmaraden aankomt en dat ze dat dan ook begrijpen en dan moet UPC ook nog willen meewerken. Wellicht is het gezien de kostenstijgingen van de abonnementen een kleine tegenprestatie waard om een paar DAB ontvangers aan te schaffen?
Jan Hein Visser

Dit opinie artikel van Radio.nl is niet geschreven door de redactie, en de redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud. Dit artikel geeft echter wel de mening van een betrokken partij uit de RadioWereld weer.

Ingezonden artikelen met een duidelijke subjectieve inhoud zullen als opinie artikel worden geplaatst, zodat de lezer van deze site zelf de opinie artikelen door kan lezen en een eigen mening kan vormen.

Mensen die -op wat voor manier dan ook- in het mediawereldje zitten kunnen hun eigen opinieartikelen doormailen. De redactie behoud zich het recht voor altijd artikelen zonder opgave van reden te weigeren.