Invoering van commerciële digitale radio

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft mede namens minister Zalm van Financiën en staatssecretaris Van der Laan zijn plannen voor de introductie van commerciële digitale radio (TDAB: Terrestrial Digital Audio Broadcast) naar de Tweede Kamer gestuurd. Met TDAB is het mogelijk om naast perfect geluid ook andere informatie of data aan te bieden.

Bijvoorbeeld informatie over de uitgezonden muziek, maar ook aparte diensten als 24-uurs verkeers- en weerberichten, elektronische kranten, updates voor navigatiesystemen, etc. Hiermee wordt het aanbod  in toenemende mate afgestemd op de eigen behoefte van de consument, aldus een persbericht van het Ministerie van Economische Zaken.

Met de uitgifte van de frequenties voor TDAB wordt een eerste stap gezet naar de introductie van commerciële digitale radio. Internationaal is afgesproken dat digitale radio de analoge radio gaat vervangen. In de plannen is aangegeven dat in Nederland uiterlijk 2019 analoge radio zal zijn afgeschakeld. De overgang naar digitale radio biedt niet alleen voordelen voor de consument, ook de markt profiteert van de nieuwe businessmogelijkheden. Het transitieproces zal in overleg met marktpartijen zorgvuldig vorm worden gegeven.

In februari 2004 is de Publieke Omroep al begonnen met uitzendingen in de Randstad. De Ministerraad vindt het van groot belang voor de ontwikkeling van digitale radio dat de consument zowel commerciële als publieke zenders kan ontvangen.

Voor de uitgifte van commerciële vergunningen voor digitale radio wordt gebruik gemaakt van een vergelijkende toets. Een van de toetsingscriteria in de vergelijkende toets is het aanbod van nieuwe radioprogramma´s, die nu niet via de ether zijn te ontvangen. Dit komt de pluriformiteit van het aanbod van programma´s ten goede. Een ander toetsingscriterium zal zijn het aanbod van innovatieve diensten in het totale businessplan. Ook de financiële haalbaarheid van de ingediende businessplannen zal worden meegewogen. Daarnaast zal in de toewijzing een rol spelen in hoeverre aanbieders kunnen uitzenden die geen economische binding hebben met de aanvrager.  

De uitgifte van commerciële vergunningen voor digitale radio is voor een periode van vijftien jaar. Tot en met 2011 wordt de vergunninghouder verplicht om minimaal 80 procent van de beschikbare capaciteit voor het uitzenden van radio te benutten. Naar verwachting zal dit najaar kunnen worden gestart met de procedure voor de vergunningverlening, zodat uiterlijk in het voorjaar van 2006 de vergunningen zullen zijn uitgegeven. [Radiowereld.NL]