Negen ton aan boetes en dwangsommen voor Slam [Update]

SLAM!FM kan twee boetes tegemoet zien van, in totaal, ongeveer 113.000 euro. Dat heeft het Agentschap Telecom woensdag laten weten. De eerste boete wordt uitgedeeld omdat het station, volgens het AT, te veel hits draait. Deze boete zal waarschijnlijk 100.000 euro bedragen. De tweede boete wordt uitgedeeld omdat Slam te weinig muziek uitzendt en bedraagt ongeveer 13.000 euro. Daarnaast wil het AT ook voor beide overtredingen nog een dwangsom opleggen. Deze dwangsommen bedragen maximaal 100.000 euro per week, met een maximum van 400.000 euro per overtreding. Hiermee loopt Slam het risico 913.000 euro aan boetes en dwangsommen te moeten betalen.

Het AT deelt een boete uit van 1000 euro per procent overtreding van de regels met een maximum van 100.000 euro. De hitmuziekregel (Slam mag maximaal 7,5% hits uitzenden) wordt met ruim honderd procent overtreden, waardoor deze boete uit zal komen op 100.000 euro. De andere boete, die wordt uitgedeeld omdat Slam 85 in plaats van 95 procent muziek draait, zal ongeveer 13.000 euro bedragen. Hiermee komt het totaal aan boetes rond de 113.000 euro te liggen, plus twee dwangsommen met, in totaal, een maximum van 800.000 euro.

ID&T Radio heeft nu nog vier weken de tijd om te reageren op het boetevoornemen van het Agentschap Telecom. Daarna zal het AT definitief besluiten of ID&T de boetes krijgt en hoe hoog de boetes en dwangsommen zullen zijn. Daarna kan ID&T bezwaar aantekenen en de kwestie voorleggen aan de rechter. Het bedrijf heeft al aangekondigd dit te zullen doen. Het gaat dan om een kort geding en eventueel een bodemprocedure.

Het station zelf reageert boos op het boetevoornemen van het AT: “In de stukken die bekend waren voorafgaand aan de frequentieverdeling is alles door de minister zelf helder en duidelijk opgeschreven. Als je miljoenen euro’s betaalt voor een frequentievergunning is het achteraf wijzigen van de spelregels onacceptabel. SLAM!FM voldoet volledig aan de aan haar gestelde programmavoorschriften. Het huidige oordeel van het Agentschap Telecom is gebaseerd op onjuiste uitgangspunten en dus op drijfzand. Wij zijn dan ook genoodzaakt dit dossier aan de rechter voor te leggen”, aldus Bas Meijer van Slam!FM / ID&T Radio. Het radiostation beroept zich hierbij op het antwoord van het Ministerie van Economische Zaken, op een vraag die is gesteld tijdens de verdeelprocedure.

Het radiostation stelt schade te ondervinden door de acties van het Agentschap Telecom. Michel de Winter, directeur van SLAM!FM: “Dit voorbarige oordeel van het Agentschap, begeleid door het persbericht van vandaag, schaadt ons enorm. SLAM!FM is de enige echte jongerenzender van Nederland die zich met uitsluitend dance en urban muziek richt op een specifieke doelgroep die van deze muziek houdt. Het Agentschap wekt ten onrechte de indruk dat wij een mainstream hitradiostation zouden zijn, zoals Radio 538 of Yorin FM. Iedereen die naar ons luistert, weet dat dit onzin is. Het gevolg is echter wel dat ik bij de programmaraden en adverteerders opnieuw moet uitleggen dat SLAM!FM een doelgroepzender is.”

Daarnaast beschuldigd ID&T het Agentschap Telecom ervan deze beslissing te nemen onder druk van de andere radiostations. Onder andere Radio 538 en RTL Nederland hebben bij het AT aangedrongen op sancties tegen SLAM!FM. Volgens Slam is het Agentschap Telecom, en dus het Ministerie van Economische Zaken, bang dat de andere radiostations, zoals Radio 538 en Yorin FM, de betalingen voor hun frequenties zullen opschorten indien het AT geen sancties oplegt aan de radiozender.

Radio 538 stelt in een reactie blij te zijn met het (voorlopige) besluit van het Agentschap Telecom, maar wil verder de procedure afwachten. [MvD / Radio.NL]

Update: Details over dwangsommen toegevoegd, diverse andere kleine wijzigingen.