Start DAB+ Nederland toont gelijk beeld als in succeslanden

De start van DAB+ in Nederland is niet zo slecht als in sommige media gesuggereerd wordt. Uit onderzoek van Radio.NL blijkt dat verkoopcijfers in Nederland vooralsnog een gelijk beeld vertonen als die van de start in succesvolle landen als Zwitserland, Australië en het Verenigd Koninkrijk. En ook in buurland Duitsland was de start van DAB+ moeizaam.

Start DAB+ Nederland toont gelijk beeld als in succeslanden“We willen alles digitaal, behalve de radio.” Met deze kop opende een bekende nieuwssite van de publieke omroep een artikel over digitale radio, waarmee DAB+ zo’n anderhalf jaar na de start al als flop wordt afgeserveerd.

Top of flop?
Maar mag DAB+ in Nederland al als mislukking worden beschouwd? Radio.NL dook daarom in de cijfers van succesvolle landen als Zwitserland, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Conclusie: Ook in deze landen kende DAB(+) een moeizame start. Ook in Duitsland, waar DAB+ in 2011 van start ging, is dit beeld te zien.

In Nederland begon de NPO in 2004 met het uitzenden van de landelijke radiostations via DAB in de Randstad en delen van Gelderland en Noord-Brabant. Aandacht werd hieraan echter nauwelijks besteed. In september 2013 gingen de landelijk commerciële stations van start met uitzenden via DAB+ met dekking in vrijwel heel het land. Later dat jaar schakelde ook de NPO over op DAB+ en werd de dekking flink uitgebreid. In mei 2014 ging de reclamecampagne voor Digital Radio+, zoals DAB+ gepromoot wordt, van start.

Uit cijfers van GFK bleek dat er de eerste zes maanden van 2014 ongeveer 20.000 DAB+radio’s verkocht werden in Nederland. Volgens recent onderzoek van Telecompaper in opdracht van het Agentschap Telecom blijkt dat ongeveer 3% van 7,5 miljoen huishoudens nu een DAB+ontvanger heeft. Hetzij thuis, hetzij in de auto.

Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk was één van de eerste landen die DAB adopteerde. In 1995 startte de BBC met het uitzenden van haar landelijke radiostations via digitale etherradio in Londen. Gefaseerd werd de dekking uitgebreid tot landelijk. De landelijke commerciële stations deden dit vanaf 1999, gevolgd door de lokale radiostations.

In 2002 waren echter pas 135.000 DAB-radio’s verkocht in het Verenigd Koninkrijk, dat ruim 63 miljoen inwoners telt. In 2005 waren dit er 1,6 miljoen, waarna in 2009 de magische grens van 10 miljoen gepasseerd werd. Inmiddels worden er 2,7 miljoen DAB-radio’s per jaar verkocht en staat de teller al op ruim 20 miljoen. 49% Van de huishoudens heeft hier nu een DAB-radio.

Zwitserland
In Zwitserland gingen in 2006 nog slechts 15.000 DAB-radio’s over de toonbank. Het verdwijnen van de volkszender DRS Musigwälle van de middengolf in 2008 en de start van de commerciële radiostations via DAB+ in 2009 hebben de verkoopcijfers echter flink verhoogd. Zo werden er in 2009 al 250.000 DAB+ontvangers verkocht. In 2013 waren dit er al 325.000, waardoor het totaal aantal verkochte DAB+radio’s op meer dan 1,5 miljoen komt. Inmiddels heeft 39% van de Zwitserse huishoudens een DAB+radio.

Noorwegen
Ook in Noorwegen duurde het jaren voordat digitale radio door de luisteraars omarmt werd. Pas de laatste jaren zit de vaart er flink in. Want werden er in 2009 slechts 63.000 DAB+radio’s verkocht, in 2013 was dit aantal al gestegen tot meer dan een half miljoen. Het afgelopen jaar gingen er 667.000 DAB+radio’s over de toonbank. Inmiddels zijn er al ruim 1,2 miljoen ontvangers over de toonbank gegaan en heeft meer dan 50% van de huishoudens een digitale radio-ontvanger in huis. Een verdubbeling in drie jaar tijd.

Australië en Duitsland
Ook Australië vormt geen uitzondering op de regel. DAB+ is alleen in en om de vijf grote steden beschikbaar, waar meer dan de helft van de totale bevolking woont. In 2009 gingen hier 106.000 DAB+ontvangers over de toonbank. In 2013 waren dit er al 422.000, waarmee het totaal op meer dan 1,6 miljoen komt.

In Duitsland ging DAB+ in 2011 van start. Een jaar later had pas 1% van de huishoudens een DAB+radio in huis of in de auto. In 2013 groeide dit door tot 2%. Daarna ging het hard, want inmiddels heeft ruim 7% van de huishoudens de beschikking over een DAB+radio, wat neer komt op bijna 5 miljoen verkochte DAB+radio’s. Ook hier in inmiddels ‘the point of no return’ bereikt.

Nederland?
Of DAB+ in Nederland verder gaat groeien en hoe snel zal de toekomst uitwijzen. Successen in andere landen bieden geen garanties voor de toekomst in Nederland. Het toont echter wel aan dat het te vroeg is om DAB+ af te schrijven, maar dat er nog wel een lange weg te gaan is.

Ook moet bedacht worden dat digitale radio meer dan alleen DAB+ is. Dit is slechts een deel. Ook internetradio, dat vooral thuis erg populair is, en digitale kabel (televisie) zijn vormen van digitale radio die ervoor zorgen dat het luisteren naar de analoge FM daalt. [Radiowereld.NL]