Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Nog steeds onduidelijkheid over status digitaliseringplannen radio

Bij de commerciële radiostations heerst nog steeds grote onduidelijkheid over of de ingediende plannen voor de digitalisering voldoende zijn en de huidige FM-vergunningen verlengd gaan worden. Dit bleek afgelopen dinsdag tijdens het debat in de Tweede Kamer.

Nog steeds onduidelijkheid over status digitaliseringplannen radioVerlenging in ruil voor digitalisering
In september 2015 werd bekend dat Minister Kamp alsnog gehoor aan de wens van de Tweede Kamer en de commerciële radiostations gaat geven en de FM-vergunningen, alsmede de daaraan gekoppelde DAB+licenties, gaat verlengen.

Voorwaarde voor deze verlenging is dat de commerciële radiostations met een robuust digitaliseringsplan komen, waardoor Minister Kamp kan motiveren om te verlengen in plaats van te veilen. Deze plannen worden beoordeeld door adviesbureau Kwink.

Uitstel besluit
De landelijke commerciële radiostations dienden al in augustus 2015 hun plannen in voor de verdere digitalisering. Het indienen van de plannen door de regionale commerciële stations en de stations op de middengolf verloopt uiterst langzaam, zo bleek eind vorig jaar al. De minister besloot daarop afwikkeling van de voorgenomen verlenging van de commerciële radiovergunningen uit te stellen naar komend voorjaar.

Maar de vraag is of ook komend voorjaar gered gaat worden. Nog altijd dient er grote onduidelijkheid over of de ingediende plannen voor de digitalisering voldoende zijn om de licenties te gaan verlengen. Ook voor de landelijke stations, die hun plannen dus al afgelopen zomer indienden, is er nog geen duidelijkheid.

Onduidelijkheid proces
Afgelopen dinsdag stelde Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) tijdens het debat in de Kamer dan ook de nodige vragen over dit proces: “Vanuit de sector komt de klacht dat er alleen vragen worden gesteld en dat de sector in het ongewisse wordt gelaten over wat er volgens het ministerie nodig is. Bovendien is er nog geen reactie gekomen op de digitaliseringsplannen die de sector na de zomer heeft gestuurd. Wanneer krijgt de sector de nodige duidelijkheid?”

Kamerlid Bart de Liefde (VVD) sloot zich aan bij Gesthuizen: “Ik krijg ook signalen dat het een beetje een black box is en dat Kwink heel veel vragen stelt, maar dat voor de marktpartijen niet bekend is op basis waarvan die vragen gesteld worden en wat de parameters zijn voor die partijen. Ik denk dat het voor een goede uitvoering en voor een goede discussie in de Kamer over het onderzoek, handig is als partijen in de markt weten waar ze aan toe zijn en wat de parameters zijn.”

Moeizaam proces
Volgens Minister Kamp loopt het proces moeizaam en komt de informatie mondjesmaat binnen. “Wij moeten daar flink aan trekken. Wij hebben ook een bureau ingeschakeld om de informatie, als die er is, te beoordelen en ons daarover te adviseren. Inmiddels zijn wij zover dat er nogal wat plannen binnen zijn, zij het met veel moeite.”

“Ik vind het opmerkelijk dat ik echt mijn best moet doen om die informatie te krijgen. Een aantal plannen is er echter nog niet, met name van de niet-landelijke radiostations en ook van een AM-station. We zijn er dus nog niet, maar ik probeer die informatie te krijgen en wel in een vorm waarin een goede beoordeling door adviesbureau Kwink mogelijk is. Dan kan dat bureau mij een goed advies geven en kan ik daar een besluit over nemen,” aldus Kamp.

Duidelijke handvaten
De Liefde stelt voor om de radiostations duidelijkere handvaten te geven over de digitalisering: “Als je de plannen met elkaar wilt vergelijken, snap ik ook wel dat er behoefte bestaat aan een soort benchmark. Is een half procent meer digitalisering genoeg? Moet het betekenisvol zijn? Is een half procent dan niet betekenisvol? Een beetje hulp bij wat het departement en eventueel Kwink als basis of als criterium hanteert om die plannen te beoordelen, kan helpen, denk ik, om zo snel mogelijk tot een afronding van de discussie te komen.”

Ook Gesthuizen wil dat de Minister met duidelijke eisen komt. Kamerlid Astrid Oosenbrug (PvdA) sluit zich hierbij aan en is bang voor het nodige gepingpong: “Als je niet vraagt aan de bedrijven wat je nodig hebt, wordt het volgens mij een lastig heen-en-weerspel, waarin bijvoorbeeld wordt gezegd dat een bedrijf niet voldoet aan de vraag omdat er nog aanvullende vragen zijn.”

Bal bij de radiozenders
Kamp zelf wil daar niet aan beginnen: “Ik denk echter niet dat het goed is om die bal bij mij te leggen. De commerciële omroepbedrijven zijn van mening dat er niet geveild moet worden maar verlengd, vanwege het digitaliseringsbelang. Dan moeten zij ook in staat zijn om in mijn richting duidelijk te maken wat dat digitaliseringsbelang is op grond waarvan er verlengd zou moeten worden.”

Wel geeft de Minister aan de communicatie tussen de verschillende partijen onder de loep te nemen: “Ik vind dat de communicatie tussen de bedrijven, het ministerie en het bureau Kwink zodanig moet zijn dat ik in staat word gesteld om een verantwoord besluit te nemen over verlenging, in de geest van de wens van de Kamer. Ik zal daar dus naar kijken.” [Radiowereld.NL]