Search
Close this search box.

Taskforce voor verbetering indeling DAB+netten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) richt een Taskforce op die met een verbeterplan moet komen voor de indeling van de DAB+netten. Dit schrijft staatssecretaris Mona Keijzer aan de Tweede Kamer.

Taskforce voor verbetering indeling DAB+netten Begin november bleek uit het ‘rondetafelgesprek’ met de radiosector dat er veel onvrede heerst over de huidige indeling van de DAB+kavels. Regionale kavels zijn veelal te groot en zitten daarom propvol, waardoor er met (te) lage geluidskwaliteit moet worden uitgezonden.

Daarnaast bestaat ook de nieuw te veilen ‘laag 7’ uit verschillende regionale DAB+netten. Deze worden per regio geveild waardoor landelijke spelers veel moeite moeten doen om landelijke DAB+dekking te verwerven.

Zenderexploitant Broadcast Partners heeft daarom een grof verbeterplan opgesteld. Het komt erop neer dat er een netwerk van circa 50 subregionale DAB+allotments komt voor de lokale / streekomroepen. Ook regionale omroepen kunnen overstappen naar deze netwerken. Hierdoor is er voldoende ruimte om ook met betere geluidskwaliteit uit te zenden.

Door de herindeling is er tevens ruimte voor één of mogelijk zelfs twee volledig landelijk dekkende DAB+netten die elk in het hele land op hetzelfde kanaal uitzenden.

Taskforce
Tijdens het rondetafelgesprek liet het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat al weten aan de slag te gaan met de verbetervoorstellen. Inmiddels is weer stukje duidelijker hoe dit proces eruit gaat zien.

Zo wordt er een Taskforce ingericht met een onafhankelijke voorzitter. Hierin zullen alle partijen deelnemen die op dit moment gebruik maken van het digitale spectrum. Dit is naast de radiosector ook de PMSE-sector (gebruikers van digitale microfoons en draadloze camera’s). “Alleen op deze wijze kan tot een breed gedragen voorstel worden gekomen,” schrijft Keijzer.

Aangezien de radiosector bestaat uit tal van partijen met uiteenlopende en vaak tegengestelde belangen, acht ik het van belang dat de taakopdracht van de voorzitter van de Tasforce breder is dan een verkenning naar alleen de verbetervoorstellen,” vervolgt de staatssecretaris. “De wensen van de betrokken partijen dienen door de Taskforce volledig in kaart te worden gebracht, teneinde tot gedragen verbeteringen te kunnen komen. Het ingediende verbeterplan vormt daartoe een goed vertrekpunt.

Technische werkgroep
Onder de Taskforce komt overigens een technische werkgroep die de plannen op haalbaarheid gaat toetsten en de technische aspecten verder gaat uitwerken. “Naast Agentschap Telecom zie ik daar een belangrijke rol weggelegd voor de zendoperator Broadcast Partners,” aldus Keijzer.

Ook de technische werkgroep krijgt een onafhankelijke voorzitter. “Voordat ik tot benoeming van beide onafhankelijke voorzitters overga, zal ik mijn keuze voorleggen aan de sector.

Volgend jaar worden de resultaten van de Taskforce verwacht. [Radiowereld.NL]