Search
Close this search box.

Eindrapport Taskforce herindeling DAB+-netten vertraagd

Het afronden van het eindrapport over de herindeling van de DAB+-netten in ons land is vertraagd. Oorspronkelijk zou de speciale taskforce deze eind mei afronden, maar onder meer het in kaart brengen van de eventuele omstelkosten voor huidige vergunninghouders zorgt voor enige vertraging.

Eindrapport Taskforce herindeling DAB+-netten vertraagd Begin dit jaar is op verzoek van de Tweede Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) een Taskforce ingesteld die onderzoek doet naar alternatieve frequentie-indelingen voor DAB+ in Nederland.

Dit naar aanleiding van  diverse klachten uit de radiosector over de inefficiënte indeling van verschillende netten. In de Taskforce zijn alle relevante partijen betrokken.

De afgelopen maanden heeft een Technische Werkgroep, ressorterend onder de Taskforce, een tweetal alternatieve scenario’s uitgewerkt voor een efficiëntere DAB+ indeling in Nederland, zo laat de NLPO weten. Beide scenario’s gaan uit van (forse) wijzigingen binnen in ieder geval Laag 3 (MTVNL) en Laag 4 (bovenregionale kavel) en het realiseren van een landelijke Laag 7. Maar ook voor Laag 6, die gereserveerd is voor de lokale omroep sector, treden in deze alternatieve scenario’s wijzigingen op.

Het was de bedoeling dat de Taskforce eind mei haar werkzaamheden zou afronden en een eindrapport zou opstellen waarin een advies wordt uitgebracht over een voorkeursscenario aan de tweede kamercommissie EZK.

Omstelkosten voor huidige vergunninghouders beter in beeld brengen
Maar volgens de NLPO lopen deze werkzaamheden vertraging op. De werkzaamheden van de Taskforce worden voorlopig voortgezet, met name om ook de eventuele omstelkosten voor huidige vergunninghouders bij de alternatieve scenario’s beter in beeld te kunnen brengen. Wanneer de taskforce haar rapport nu afrond is nog onduidelijk.

Een en ander betekent dus ook dat het langer gaat duren voordat een eventueel alternatief scenario daadwerkelijk uitgevoerd kan gaan worden.

Onacceptabel
De NLPO, het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland, heeft aangegeven dit onacceptabel te vinden. “Door de begin dit jaar ingestelde Taskforce zijn de DAB+ plannen, waar door NLPO in samenwerking met het ministerie van EZK en Agentschap Telecom aan gewerkt werd voor de lokale omroep sector, al stil gezet. Dit terwijl veel omroepen al investeringen gedaan hebben in DAB+ apparatuur die momenteel dus niet gebruikt kunnen worden.”

De NLPO is dan ook van mening dat er hoe dan ook dit jaar nog gestart moet kunnen worden met DAB+ voor de lokale omroep sector. “Desnoods met tijdelijke DAB+ frequenties. Binnen de Taskforce heeft NLPO hier dan ook nadrukkelijk op aangedrongen.Ook zenderexploitant Broadcast Partners riep hiertoe eerder al op. [Radiowereld.NL]