Search
Close this search box.

MTVNL mag DAB+-vergunning verlengen

Mobiele TV Nederland (MTVNL) mag haar DAB+-vergunning verlengen tot september 2028.. Dit blijkt uit publicatie in de Staatscourant. Wel krijgt de vergunninghouder vanaf 2024 een zwaardere uitrolverplichting opgelegd.

MTVNL mag DAB+-vergunning verlengen MTVNL is een commerciële partij die sinds 2009 een vergunning bezit om regionaal en landelijk dekkend mobiele TV, radio en data uit te zenden.

Maar al enkele jaren staat de uitrol van dit netwerk stil. Alleen in de Randstad, Zeeland en Midden- en Zuidoost-Brabant heeft het netwerk goede dekking.

Radiostations die gebruik maken van het MTVNL-netwerk zijn onder meer Classicnl en BBC World Service. Tot voor kort maakten ook Radio West en NH Radio gebruik van het netwerk van MTVNL, maar door de verdere uitrol van het bovenregionale DAB+-netwerk in de Randstad (kanaal 8A) afgelopen zomer is dit niet langer meer nodig.

Het netwerk van MTVNL bestaat uit meerdere allotments die gezamenlijk landelijke dekking kunnen vormen. Hierdoor kan het aanbod per regio verschillen.

Herindeling
De komende jaren gaat de indeling van de DAB+-netwerken in het land op de schop. Zo komt er een nieuw landelijk DAB+-netwerk voor commerciële radio, een nieuw DAB+-netwerk voor commerciële radio in de Randstad en krijgen de regionale radiostations een laag met DAB+-netten die beter bij hun verzorgingsgebieden aansluiten.

Voor dit laatste is een deel van de capaciteit nodig die is toegewezen aan MTVNL. Daarom krijgt MTVNL de beschikking over een nieuw landelijk DAB+-netwerk dat in vrijwel heel het land op hetzelfde kanaal uitzendt (7D). Inmiddels zijn de zenders in Markelo en Lelystad al omgezet naar het nieuwe kanaal. Eind dit jaar volgen ook andere delen van het land.

In ruil voor medewerking aan de herindeling wil de overheid de vergunning van MTVNL gaan verlengen. De huidige vergunning loopt nog tot 15 februari 2024. Niet meewerken zou beteken dat de herindeling van DAB+ de komende jaren grotendeels stil zou staan en de digitalisering van de radio afremt.

Om verlenging mogelijk te maken startte het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) begin juni een consulatie van de verlengingsplannen.

Verlenging vergunning
Omdat DAB+-frequenties schaars zijn, is de regel dat deze na afloop van de vergunning opnieuw verdeeld wordt, tenzij er een goede reden is om dit niet te doen. Bevordering van de digitalisering van de radio vindt EZK een geldige reden om hiervan af te zien en de vergunning van MTVNL te gaan verlengen. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de huidige waarde van de vergunning nihil is aangezien het netwerk nog steeds niets rendabel in exploitatie is.

Overigens krijgt MTVNL de verlenging niet cadeau. Daar komen wel een aantal voorwaarden tegenover te staan. Zo heeft het bedrijf een digitaliseringsplan moeten indienen waarin de plannen voor de komende jaren staan. Kwink, dat eerder ook de digitaliseringsplannen van de VCR en de NLCR beoordeelde, heeft ook de plannen van MTVNL beoordeeld.

Zwaardere uitrolverplichting
Aan de hand van de beoordeling legt EZK zwaardere uitrolverplichtingen op in de verlengde vergunning. Zo moet MTVNL vanaf september 2024 60% outdoor dekking hebben en 50% indoor. Vanaf september 2026 moet dit gegroeid zijn naar minimaal 75% outdoor en 60% indoor.

De vergunning van MTVNL wordt verlengd voor een bedrag van nul euro. Het bedrijf heeft twee weken de tijd om de verlenging aan te vragen. [Radiowereld.NL]
Foto: Radio.NL