Intomart onderzoekt radiozenders in Rotterdam

In de periode 8 t/m 14 februari 1998 heeft Intomart BV in opdracht van Stads Radio Rotterdam een telefonisch onderzoek onder 1000 respondenten uitgevoerd naar de beluistering van radiozenders in Rotterdam. Hieruit blijkt dat de Rotterdamse zenders (Rijnmond 13%) en Stads Radio (11 %) samen met een dagbereik van 24% nog altijd de best beluisterde omroepen zijn.

Stads Radio Rotterdam scoort de hoogste luisterdichtheid in de leeftijdsgroep 25-34 jaar en Radio Rijnmond scoort in de 50-plus groep het beste. De resultaten van dit onderzoek zijn niet vergelijkbaar met de uitkomsten van het Continue Luisteronderzoek (CLO) dat Intomart uitvoert in opdracht van ondermeer de NOS

Dagbereik: Percentage: Dagbereik: Percentage: Dagbereik: Percentage: Radio Rijnmond 13 %Radio Noordzee Nat. 06 % Radio 538 03 % Stads Radio Rotterdam 11 % Radio 2 05 % Radio 4 02 % Radio 1 09 % Radio 3 04 % Radio 5 01 % Sky Radio 09 % Radio 10 Gold 03 % JFK 01 % Veronica FM 08 % Classic FM 03 % Overige zenders 03 %