VNU verkoopt belang van 25%

Uitgeversmaatschappij VNU verkoopt zijn belang van 25 procent in de Holland Media Groep (HMG) -RTL4, RTL5 en Veronica- en de 44 procent in de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM). Met de verkoop zouden honderden miljoenen gemoeid zijn. De Belgische uitgevers Roularta en de Persgroep (de kranten De Morgen en Het Laatste Nieuws) hebben inmiddels een optie genomen op het VTM-belang van VNU. Zij zitten al voor 55,5 procent in de Vlaamse commerciële omroep.

VNU gaat er vanuit dat er voor HMG ook voldoende gegadigden zijn. Het concern kwam gisteren pas nabeurs met zijn plannen naar buiten. Ook de directies van HMG en VTM zijn pas gisteren op de hoogte gebracht. HMG betreurt de stap van VNU, ‘omdat het altijd een meedenkende partner is geweest’. Maar verder kwalificeert een HMG-woordvoerder het als een ‘aandeelhouderskwestie’.VNU ziet voor zichzelf geen rol meer op de omroepmarkt die steeds meer wordt beheerst door ‘grote spelers’, aldus de uitgever. VNU nam negen jaar geleden een belang in HMG om de belangen in de advertentiemarkt te verdedigen.

Na een aantal jaren van grote winstgevendheid is HMG voor VNU een zorgenkindje geworden. Naar VNU-maatstaven presteert het tv-bedrijf onder de maat. Toch kon VNU-topman Brentjens tijdens de presentatie van de jaarcijfers 1997 een iets verbeterd bedrijfsresultaat melden. Daarbij sprak hij de verwachting uit dat het resultaat over dit jaar verder zou verbeteren. Vandaar dat VNU dit een juist moment vindt om zich van het belang te ontdoen.Daarmee verband houdt het feit dat de aandeelhouders van HMG – naast VNU, ook Veronica (35 procent) en het Luxemburgse CLT (40 procent) – de voormalig topman van het Omroep Productie bedrijf, P.Porsius, hebben aangetrokken om de commerciële tv-maker op korte termijn gezond te saneren.Bij het besluit om zich uit HMG en VTM terug te trekken, speelt ook mee dat de uitgeverij de laatste anderhalf jaar als bedrijf helemaal is veranderd. Het tv-bedrijf, dat ook een belang in televisieproducenten omvat, maakt met f 320 miljoen omzet nog maar 8 procent uit van de totale concernomzet van ruim f 3,9 miljard (inclusief het een half jaar geleden verworven Amerikaanse Gouden Gids-uitgever World Directories f 4,7 miljard).

Voor de commerciële tv-bedrijven is volgens VNU-woordvoerder Schikker geen ruimte meer in het budget.De Haarlemse uitgever wil de financiële middelen gaan inzetten om zijn kernactiviteiten te versterken. Dat zijn de handel in persoonsgegevens en zakelijke informatie in Europa en de VS en de publiekstijdschriften (o.m. Libelle, Magriet, Nieuwe Revu).VNU houdt zich verder bezig met het uitgeven van dagbladen (waaronder deze krant) en met educatie (Malmberg). Uit het feit dat de uitgever deze twee concerndivisies niet noemt als investeringsdoel voor het geld dat HMG en VTM moeten opbrengen, mag volgens Schikker ‘absoluut niet’ worden geconcludeerd dat zij ook in de verkoop staan. “Daar is geen grote expansie meer mee te boeken, en met professionele informatie en tijdschriften wel. Vandaar.” VNU’s bemoeienis met regionale tv in Brabant en Limburg staat volledig buiten de strategische heroriëntatie die tot het afstoten van de commerciële tv moet leiden, aldus Schikker.