Commerciële radio krijgt meer armslag. Staats…

Commerciële radio krijgt meer armslag. Staatssecretaris R. van der Ploeg (mediazaken) wil de commerciële stations meer ruimte geven op de radio en de publieke stations terugdringen. Nu beschikt de publieke omroep over 90 procent van de radiofrequenties en de commerciële zenders over 10 procent. Ook wil hij ‘evenwichtige pakketten’ bij de commerciële stations. Marktleider Sky Radio is nu nog veruit de grootste partij. ‘Ik wil bereiken dat het technische publieksbereik van de publieke radio ongeveer gelijk wordt aan dat van de commerciële radio’, aldus Van der Ploeg. Wat hem betreft komt er een einde aan de zogeheten ‘dubbele bedekking’ (uitzenden via AM en FM), die nu nog bij publieke én commerciële stations voorkomt. De staatssecretaris noemt dat ‘verspilling’. Van der Ploeg streeft voor publieke en commerciële zenders naar een ’technisch publieksbereik van 75 à 80 miljoen luisteraars’. Voor de vijf publieke stations betekent dit dat zij in potentie elk alle 15 miljoen Nederlanders moeten kunnen bereiken. Bij de commerciële zenders ligt de verdeling van de markt ingewikkelder. Van der Ploeg wil nog niet aangeven in hoeveel pakketten hij de commerciële frequenties wil opsplitsen. Wel moet ook hier sprake zijn van evenwicht, meent hij. ‘Of we er nu zeven of tien krijgen, de pakketten moeten elk een ongeveer gelijk luisteraarsbereik krijgen. Nu hebben we een gigantische onevenwichtigheid doordat Sky Radio 40 à 45 procent van de luisteraars kan bereiken.’ Die onevenwichtigheid leidt volgens Van der Ploeg tot marktverstoring. ‘Omdat ze technisch zoveel luisteraars kunnen bereiken, hebben ze het grootste marktaandeel én de grootste reclame-inkomsten. En niet omdat ze zo goed programmeren, maar omdat ze het grootste luisteraarsbereik hebben.’ Geruchten over Van der Ploegs herverkaveling leidden vorige week tot grote onrust bij Sky Radio en Radio 538. Die zeiden zelfs voor hun voortbestaan te vrezen. Van der Ploeg reageert daar luchtig op. ‘Dat zijn de sirenes van zenders die bang zijn voor de komst van nieuwe concurrenten.’ Volgens hem wordt het voortbestaan van de twee stations niet bedreigd. ‘Door de groei van het aantal frequenties denk ik niet dat Sky Radio echt iets hoeft in te leveren. Maar ze zullen wel merken dat ze er serieuze concurrenten bij krijgen.’ Van der Ploeg houdt, tot ongenoegen van de grote commerciële stations, ook vast aan zijn plan om frequenties te veilen. ‘Je hebt het over een schaars goed. Het is een eerlijke methode om potentiële marktpartijen tegen elkaar op te laten bieden. Anders krijg je vriendjespolitiek.’ In maart hoopt het kabinet knopen door te hakken over het radiobeleid. Daarbij komen ook de plannen aan de orde om commerciële frequenties een specifiek doel te geven, zoals nieuws, minderheden of Nederlandstalige muziek. ( Volkskrant.)