Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De harde saneringen bij Holland Media Groep (HMG),…

De harde saneringen bij Holland Media Groep (HMG), het bedrijf achter RTL4, RTL5 en Veronica, hebben vorig jaar geleid tot een fors hoger resultaat. De nettowinst steeg met 46 miljoen gulden tot 56 miljoen. Het verbeterde resultaat bij het televisiebedrijf moet op het conto worden geschreven van president-directeur P. Porsius die begin vorig jaar aantrad. Met harde hand voerde hij kostenbesparingen door, wat tot veel onrust binnen de onderneming leidde. Porsius blijkt in staat geweest de kosten in een jaar met 38 miljoen gulden, ofwel 6 procent, te reduceren. ,,Zijn grote gelijk is nu aangetoond”, aldus een woordvoerder van HMG. Voor belastingen is de groei van de winst nog groter. Dat resultaat kwam uit op 73 miljoen gulden, nog slechts 2 miljoen gulden verwijderd van de winstdoelstelling die Porsius zijn aandeelhouders, het Duits- Luxemburgse CLT Ufa en de vereniging achter Veronica, bij zijn aantreden heeft voorgespiegeld. In 1997 bedroeg het resultaat voor belasting slechts 6 miljoen. De groeicijfers worden geflatteerd door een boekhoudkundige operatie die Porsius begin 1998 uitvoerde. Hij verlaagde de resultaten over 1997 met tientallen miljoenen guldens wegens versnelde afschrijvingen op programmavoorraden en andere voorzieningen. Porsius heeft altijd beweerd dat die operatie noodzakelijk was, maar critici vroegen zich toen al af of hij geen ‘podium’ creëerde om later sterke groeicijfers te kunnen laten zien. Over de bedrijfsmatige gang van zaken bij de onderneming komen buitenstaanders weinig te weten omdat HMG daarover geen cijfers verstrekt. Het ‘operationele resultaat’ is weliswaar gestegen van 5 miljoen naar 54 miljoen, maar in die cijfers zijn die extra afschrijvingen verwerkt. Het uiteindelijke resultaat van HMG over 1998 wordt bovendien nog eens opgepoetst door een eenmalige bate van 10 miljoen gulden, die het gevolg is van de volledige overname van reclamezendtijdverkoper IP door HMG. Dit extratje wordt bijna gecompenseerd door een buitengewone last van 8 miljoen gulden aan reorganisatiekosten. Porsius heeft het personeelsbestand afgelopen jaar drastisch ingekrompen. Van de ongeveer 600 medewerkers blijven er uiteindelijk 360 over. Een groot deel van die vermindering is het gevolg van de verzelfstandiging van het facilitaire bedrijf die nog geëffectueerd moet worden. Ook het eigen productiehuis, HMH, is nog niet verkocht. Momenteel wordt onderhandeld met het Britse Pearson. Volgens HMG zijn alle drie tv-zenders van het bedrijf winstgevend, hoewel RTL4 al langere tijd te maken heeft met afnemende belangstelling van kijkers en adverteerders. Dit weekend start HMG een grote campagne voor RTL5 om zich teweer te stellen tegen de komst van Net5, de nieuwe zusterzender van de grote commerciële concurrent SBS6 op 1 maart. (NRC)